skip to Main Content

Onze verenigingen en kerken moeten het oude papier kunnen blijven inzamelen

Onze verenigingen en kerken moeten het oude papier kunnen blijven inzamelen. Goed voor de afvalverwerking, goedkoper en goed voor de inkomsten van onze verenigingen en kerken. Weer slappe knieën beleid College!

Gisteren kwam het College van Burgemeester en Wethouders met het bericht dat vanaf 1 januari verenigingen en kerken en anderen niet langer meer in staat zullen zijn oud papier te verzamelen en in te leveren. HVC, de nieuwe inzamelaar van de gemeente zou dat niet willen. HVC gaat natuurlijk voor de meeste winst en kijkt niet naar de gevolgen. Dat moet het College wel doen uiteraard! Westland Verstandig had eerder al een motie ingediend om de papierprijs te verhogen. Het College zei toe met voorstellen te komen.

We begrijpen nu waarom het College trachtte tijd te winnen! Men wilde helemaal af van de regeling. Heeft het College de Raad wel juist geïnformeerd?

Nu breekt het College namelijk een voorziening af die al vele tientallen jaren een positief effect heeft op de afvalinzameling en ook veel door onze inwoners wordt gebruikt om zo hun vereniging en kerk financieel te steunen. Het is natuurlijk schandalig dat het College begin december aangeeft per direct te willen stoppen, blijkbaar bij de aanbesteding aan HVC deze bestaande inzameling niet goed heeft meegenomen en nu de oorzaak is dat veel inwoners het papier dumpen bij het restafval. Weliswaar tracht het College het gevolg te verzachten door met euro’s richting de verenigingen en kerken te zwaaien, maar ook dit wast dit slappe knieën beleid niet weg! Westland Verstandig komt met een rondvraag en een motie op 10 december 2019.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top