skip to Main Content

Publicatie-Dweilen met de kraan open

Dweilen met de kraan open!

Westland heeft best moeite om de vaak met veel gedrevenheid van een aantal inwoners tot stand gebrachte initiatieven in stand te houden. Zo ook themapark Westlandse Druiventuin (eigendom van een Stichting (voorheen) Fonds Westland). De gemeente stopte direct geen geld in De Westlandse Druif, maar zorgde wel voor goede voorzieningen in de directe omgeving. Nu moesten we als politiek in de krant lezen dat blijkbaar 3 stichtingsbestuurders hun macht hebben gebruikt om plotsklaps, zonder waarschuwing en per direct de Druiventuin te sluiten en binnen een paar weken de druiventeelt te vernietigen en aan te kondigen dat mogelijk sloop en verkoop plaatsvinden. Het zou niet mogen gebeuren dat een voor veel Westlanders belangrijk themapark op die wijze de nek wordt omgedraaid. Welk belang kunnen stichtingbestuurders -nagenoeg allemaal uit de CDA-hoek- hebben om zo te handelen en niet te luisteren naar berichten uit de samenleving om in ieder geval na te denken over andere oplossingen. Westland Verstandig wil dan ook dat het hele proces rondom niet vooraf aangekondigde sluiting en vernietiging wordt uitgezocht. Wellicht een taak voor de Rekenkamercommissie Westland.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Back To Top