skip to Main Content

Publicatie Groot Westland-Arbeidsmigrantenhuisvesting moet in Westland echt anders aangepakt worden

Arbeidsmigrantenhuisvesting moet in Westland echt anders aangepakt worden

Westland Verstandig is al vele jaren van oordeel dat  Westland de huisvesting van arbeidsmigranten anders moet aanpakken. Op de bedrijven -kleinschalig- op strakke voorwaarden en op plekken waar het niet tot problemen leidt (ABC-terrein en HortiCampus) en grootschaliger als een soort campus. Op die campussen zouden dan ook een aantal voorzieningen moeten worden gecreëerd zoals een supermarkt, ontspanningsruimten etc. Daarmee wordt de (over)last voor een groot deel teruggedrongen. Voorts moeten de eigendom en beheer van de grote locaties niet bij uitzendbureaus liggen, zoals het College wil. De woningcorporaties en de gemeente moeten dit doen. De uitzendbureaus kunnen wel kamers huren. Ook geen betrokkenheid meer van LTO. Uitzendbureaus en LTO hebben Westland gebracht in de situatie die er nu is. Dus daar moet je als gemeente niet mee door willen gaan.
Ook geen kamerverhuur meer aan grote aantallen arbeidsmigranten in de dorpskernen. Geeft te veel gedoe. Om dat laatste aan banden te leggen heeft Westland Verstandig een aantal verordeningen gemaakt die zij aan de Raad wil voorleggen. Hopelijk worden deze door een raadsmeerderheid gesteund. Daarmee los je bestaande problemen in de dorpskernen op en voorkom je nieuwe!
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

 

Back To Top