skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig Meer nieuwe politiek in Westland gewenst; Poging Westlands bestuur te veranderen stuit op weerstand

Verzet tegen achterkamertjes, aan de kaak stellen bestuurlijke laksheid, de voortdurende wens onderwerpen te bespreken op inhoud, het belang van de burgers echt voorop plaatsen wordt Westland Verstandig niet in dank afgenomen. Spelletjes en theatraal gedrag door College en raadsfracties is het gevolg. Wat is de oplossing. Het voeren van goede gesprekken met College, burgemeester en raadsfracties over wat we van elkaar mogen en moeten verwachten. Accepteren dat een raadsfractie zeer actief is met het bedenken van voor Westland goede zaken, zaken beoordelen op inhoud en vooral niet een mondige fractie de mond te snoeren. Bezig zijn met zaken die er toe doen en geen tijd verliezen met achterkamertjes, bevoordelen good old boys en de euro’s besteden aan voor Westland en haar inwoners belangrijke en zinvolle zaken en niet aan zaken die wellicht voor de bestuurders persoonlijk belangrijk zijn, maar waar de burger niets aan heeft. Westland Verstandig wil uiteraard niets liever dan een Westlandbestuur wat goed functioneert en bezig is in het belang van de burgers te handelen en die burgers niet als “vijand” ziet, maar als volwaardige en mondige partijen wier mening belangrijk is.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: De Raadsvergadering van 1 maart bevestigde nogmaals de belangrijke rol van Westland Verstandig

Spelletjes tussen College en raadsfracties. Bij de vorige vergadering was al doordat een toevallig microfoon openstond, een weinig verheffend een-tweetje hoorbaar tussen LPF en de burgemeester. Op de raadsvergadering van 1 maart kwamen nagenoeg alleen onderwerpen aan de orde die de fractie van Westland Verstandig aankaartte. Vanaf de start was duidelijk dat het College, de burgemeester en de 7 raadsfracties vooraf in de achterkamertjes afspraken hadden gemaakt over de door hen “te volgen strategie”. Zo werd de beantwoording van de vraag over een recente petitie van tuinbouwbedrijven die geen kolencentrale-elektriciteit willen, getraineerd, werd het initiatiefvoorstel om de burgers meer inspraak te geven door een referendum plotsklaps niet aangenomen (enkele weken geleden in de cie. Bestuur werd het initiatief door raadsmeerderheid gesteund) en werd de door Westland Verstandig belangrijke bijstelling van de 25%-regeling voor sport- en cultuurverenigingen vooralsnog tegengewerkt. Als dan terecht gezegd wordt dat wethouder Mokaddem alles bij elkaar liegt zien de raadsfracties het moment gekomen voor theatraal optreden. Met nog ongeveer 15 minuten te gaan willen ze niet meer doorvergaderen. In de komende tijd zullen we zien dat zaken waar Westland Verstandig voor staat, toch gerealiseerd worden. Immers al die zaken zijn in het belang van de burgers/ondernemers van Westland en zaken die er toe doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

‘s-Gravenzander

 

Westland Verstandig: Goede avond in Spaansche Vloot over ideeën herinrichting Marktplein

Op 2 maart vond een avond plaats over het nieuwe gezicht van het Marktplein. Burgers, winkeliers, horecaexploitanten, marktkooplui en andere belangstellenden waren aanwezig. Terecht merkte een van de aanwezigen direct na het begin op dat het jammer is dat niet de drie pleinen(Graaf Floris, Markt en Zandevelt) gelijk worden beetgepakt waarbij ook betrokken worden de verbindingen van de drie pleinen, parkeren, de nieuwe ontwikkeling van het gemeentehuis ‘s-Gravenzande, de herontwikkeling parkeerterreinen Sand-Ambachtstraat en tenslotte de Multimatelocatie. Westland Verstandig staat ook een dergelijke aanpak voor waarbij natuurlijk wel het Marktplein, gezien zijn centrale ligging, een mooi, groen, rustiek, gezellig en praktisch ingericht plein moet zijn, waar jong en oud een favoriete -wellicht deels overkapte- ontmoetingsplaats hebben en waar de horeca een belangrijke functie heeft. Westland Verstandig volgt met interesse de verdere ontwikkelingen die wel snel zijn beslag moeten vinden. Alles heeft al lang genoeg geduurd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Vreemd en fout gedrag wethouder Ouwendijk van VVD Westland bij planning hellingbaan strandopgang Molenslag

Westland vroeg bij zichzelf op 25 februari jl. een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van een hellingbaan voor gemotoriseerd verkeer bij Molenslag. Eerder zou de haalbaarheid onderzocht worden. Westland Verstandig was daar toen al tegen. Slecht idee immers. Nu komt de hiervoor genoemde wethouder met een plan. Geen enkele terugkoppeling vond plaats en ook de raadsleden moesten uit publieke stukken lezen dat blijkbaar al iets besloten was. Wanneer en hoe; Onduidelijk. Wij zijn faliekant tegen het vervangen van de trappen en het toestaan van gemotoriseerd vervoer. Waarom: onveilig voor andere gebruikers, verstoring familiestrand. Wij zijn wel voor een smallere hellingbaan ingepast in de huidige trappen zodat invaliden, mensen met kinderwagens en recreanten het strand beter kunnen bereiken. Een motie samen met Progressief Westland zal aan de Raad in april worden voorgelegd. Deze wethouder moet teruggefloten worden. Wil hij op deze wijze het niet goede plan van de 100 strandhuisjes alvast faciliteren?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Regeling asbest door raad aangenomen. Alle hoop gevestigd op de hardheidsclausule

In de raadsvergadering van 1 maart heeft de Raad aangenomen de asbestregeling waarbij de gemeente maximaal € 7.500,– bijdraagt als een bewoner -kort gezegd- een minimum inkomen heeft. Nieuwe dakpannen vallen niet onder de regeling. De dreiging bestuursdwang tegen bewoners, die niets kunnen doen aan de situatie, blijft bestaan. Westland Verstandig meent dat de nog niet schoongemaakte panden en percelen op kosten van de gemeente volledig schoongemaakt moeten worden. Nu worden vele euro’s ten onrechte besteed aan erg dure adviseurs. Wel vertelde de burgemeester bij 2 vergaderingen dat de hardheidsclausule ruimhartig wordt toegepast. Of dat ook geldt voor bewoners die al gesaneerd hebben en zich daarvoor in de schulden hebben gestoken wordt van geval tot geval beoordeeld. Reden voor bewoners om een verzoek te doen aan de gemeente. Westland Verstandig stemde voor de regeling (beter iets dan niets) maar was er niet echt gelukkig mee. Wellicht biedt de hardheidsclausule soelaas.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Back To Top