skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Structureel andere aanpak financiën Westland gewenst; Bij uitgaven moet profijt inwoners vooropstaan

Vorige week presenteerde het College de Voorjaarsnota. Dat is de vooruitblik op 2017. Het College geeft nog steeds vele miljoenen euro’s (ca. € 40 miljoen) uit aan verkeerde zaken. Nutteloze meerdere miljoenen aan dure adviseurs. Zinloze vele miljoenen aan Westlandpromotie. Onnodig meer dan € 1,5 miljoen aan te veel wethouders / bestuursadviseurs. Onaanvaardbaar te veel euro’s aan propaganda voor het College zelf. Ook onbegrijpelijke € 2,5 miljoen voor het betalen aan zich hier vestigende buitenlandse bedrijven. Vanaf medio juli 2017 jaarlijks € 2,4 miljoen meer dan nu, voor de 2 halve gemeentehuizen. Dit College wil de € 8 miljoen WMO-euro’s vorig jaar te veel van het Rijk ontvangen, inzetten voor o.m. de hiervoor bedoelde uitgaven, dus niet voor de zorg; Wij zijn het daar niet mee eens. Klopt niet.

Westland Verstandig vindt dat andere keuzes gemaakt moeten worden en dat de euro’s terecht moet komen bij mantelzorgers, bij WMO voorzieningen, bij de zorg dichtbij in iedere kern, bij terugkeer nachtapotheek, bij meer plekken in de huidige verpleeghuizen en deze uitbreiden, bij verenigingen, bij MKB Westland, bij hulp aan Westlandse werklozen, bij meer sociale huurwoningen zodat de gemeente iedereen snel en goed aan een woning kan helpen, bij meer starterswoningen, bij geschikte betaalbare zorgwoningen, bij voldoende aanbod huurwoningen rond € 400,– per maand, bij een veiliger Westland, bij betere parkeervoorzieningen, bij maatregelen tegen geluidsoverlast door wegen, bij hulp uitplaatsing hinderlijke bedrijven, bij beter onderhoud openbaar groen etc. Onze visie is dat andere keuzes gemaakt moeten worden waarvan vooral de inwoners profijt hebben. Die inwoners hebben echt niets aan de wereld afreizende burgemeester, ambtenaren en wethouders. Leuk voor henzelf, maar niet voor de burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Verkeerde herbestemming Wittebrug in Poeldijk; Nog steeds geen duidelijkheid over snel gebruikgeschikt maken Leuningjes en komst 100 strandhuisjes ongewenst

1 . Westland Verstandig is tegen het gebruik van de Wittebrug door zwaar drugs- en alcoholverslaafden van buiten het Westland. Dit is niet veilig voor Poeldijk. Het gebouw, de omgeving en de wijze van behandelen -open inrichting met veel te weinig begeleiding- maken dat op zo kort mogelijke termijn het gebruik beëindigd moet worden. Er zijn voldoende andere plekken in Den Haag, die wel voldoen aan de eisen aan de omgeving.

  1. Westland Verstandig vindt dat de Leuningjes nu snel asbestvrij gemaakt moet worden zodat in ieder geval de ouderenbond, Pius X en de carnavalsvereniging terug kunnen naar hun oude stek. Daarmee wordt op een terechte eis van de huurster ingegaan.
  2. Westland Verstandig wil in alle opzichten een vrij strand, vrije kustlijn en vrij uitzicht over zee. Dus geen 100 strandhuisjes, geen windmolens op zichtafstand op zee en geen andere inbreuken op het bijzondere karakter van strand en duinen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Ten onrechte doet het College geen concrete toezeggingen over beveiliging in en rondom asielzoekerscentrum Wateringen / ten onrechte weigert College navraag te doen over noodzaak om akkoord te gaan met nieuw centrum na het scherp terugvallen van het aantal vluchtelingen die Nederland binnenkomen / ten onrechte trekt College geen lering uit “gedoe” in en rond de Wittebrug in Poeldijk bij huisvesting personen met problemen .

In februari 2016 nam het College het besluit om mee te werken aan de huisvesting van 257 vluchtelingen in Wateringen. Wij waren tegen: teveel ineens, verkeerde plek, financiën. Sedert februari is de stroom vluchtelingen fors afgenomen. De vraag is gesteld of dit nog gevolgen voor het eerdere besluit van de wethouders van VVD, CDA, PW en GemeenteBelang Westland. “Nee” zegt het College. Onbegrijpelijk antwoord vinden wij. Wat speelt er?

De beveiliging in en rond het nieuwe Wateringse centrum ligt bij de verhuurder van het pand met beveiliging door particuliere beveiligers. Dit is natuurlijk niet goed. Kijk maar naar alle incidenten rondom de Wittebrug in Poeldijk. Ook daar gaf de burgemeester een tijdje terug nog aan dat “alles” goed geregeld was. Tja totdat er wat gebeurde. Toen was er ineens code alarm.

Visie Westland Verstandig is; geen asielzoekerscentrum is nodig in Wateringen. College moet terugkomen op eerdere besluit en dat aan de minister en COA berichten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Wat wil Westland Verstandig?

Wij willen een gemeentebestuur dat er echt voor de burgers is, echt daadkracht toont, collegeleden die op de hoogte zijn van dossiers, collegeleden die snel en voldoende reageren op brieven en verzoeken van burgers en de burgers serieus nemen, collegeleden die voor 100% werken voor de burgers en ondernemers, collegeleden die geen tientallen bijbaantjes hebben omdat ze dat aantrekkelijker vinden, collegeleden die eerlijk, transparant en open zijn. Tenslotte een College dat echt presteert en niet doet alsof. Een bestuur dat goede keuzes maakt bij de besteding van de euro’s van de Westlandse burgers. Samenwerking met de inwoners heeft een meerwaarde voor onze inwoners. Het eigen karakter van de 11 kernen moet de basis zijn en er moet gebiedsgericht gewerkt worden.

Visie Westland Verstandig: Voor bestuur dicht bij de burger zijn gebiedswethouders nodig: wethouders die, naast hun vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de hele gemeente, zich speciaal richten op bepaalde kernen. Na de verkiezingen voorjaar 2018 wil Westland Verstandig dat realiseren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Visie Westland Verstandig: Woonlasten burgers en bedrijven moeten echt omlaag

Het College van Burgemeester en Wethouders maakte bekend dat de OZB in 2017 met wel 1 % omlaag gaat. Per jaar betekent dat voor de Westlandse inwoners een voordeel van ca. € 2,50. Is de moeite niet natuurlijk. Zeker als we dan zien dat andere kosten van de gemeente wel fors omhoog gaan, zoals allerlei leges, heffingen en andere lasten. Ook Westland Infra berekent jaarlijks te hoge gas- en elektriciteitstarieven voor transport voor de inwoners en vooral de bedrijven. Westland Infra is nagenoeg eigendom van de gemeente en burgemeester Van der Tak is er betaald commissaris. Die verhogingen maken de door de coalitie (VVD, CDA, PW, GBW) publicitair breed uitgemeten verlaging van de OZB tot een farce, wassen neus en fopspeen. Dit moet anders. Dan maar geen vorstelijke salarissen (meer dan € 600.000,–) voor de directie Westland Infra en geen dividenduitkering van ruim € 11 miljoen aan de gemeente. Dit alles kan alleen maar over de ruggen van de Westlanders. Die betalen dat uiteindelijk. Hier zou veel meer te winnen zijn voor de burgers en bedrijven, t.w. tariefsverlaging van meer dan 30%, en dat levert wel een voelbare besparing voor de huishoudens op.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk, in de vakantieperiode enkel op afspraak op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top