skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Dierenwelzijn in Westland moet beter geregeld worden

De afgelopen weken werd de fractie van Westland Verstandig vele malen benaderd over het Westlandse beleid op het gebied van dierenwelzijn. Wij vinden dat de gemeente een belangrijke taak heeft op het gebied van dierenwelzijn. Wij kregen concrete vragen over vermiste huisdieren, aangetroffen dode, gewonde of verzwakte dieren en over de rol van de gemeente omdat op de gemeentesite daar niets over te vinden was. Ook vragen over losgebroken of aangespoelde dieren. De gemeente Westland heeft geen dierenwelzijnsbeleid. Dit College van VVD, CDA, PW en GBW vindt dat niet nodig. Westland Verstandig vindt wel dat dat beleid er op de kortst mogelijke termijn moet komen. Samen met de dierenpolitie Westland, de dierenambulance, dierenpension Julialaantje en de dierenartsen Westland dient de gemeente een dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen waarbij geïnvesteerd wordt in het welzijn van de Westlandse dieren en het terugdringen van dierenleed. Gezonde en gelukkige dieren is niet alleen goed maar voorkomt ook overlast. Visie Westland Verstandig: de ambities van Westland moeten vertaald worden naar concrete acties in de Agenda Dieren 2016-2019 “Diervriendelijk Westland” waarbij ook personen en instanties betrokken worden die het beste met de dieren voor hebben.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Metropool Rotterdam-Den Haag ondemocratisch en slecht voor belangen Westland. De balans na 1,5 jaar negatief voor Westland en haar inwoners

Met veel bombarie van met name de burgemeester en coalitiepartijen werd de metropoolregio Rotterdam-Den Haag op 1 januari 2015 ingevoerd. Westland Verstandig was tegen deze vorm van samengaan maar wel voor andere samenwerkingen. Enkele nadelen: de 2 burgemeesters van Den Haag en Rotterdam zouden de dienst gaan uitmaken (en dus hun eigen “centrum”-gemeenten bevoordelen). Niet democratisch; De gemeenteraden worden monddood gemaakt en de burgers hebben niets te vertellen over te nemen besluiten; De burgemeesters hebben de macht. Dure organisatie met eigen ambtenaren. Die is er inmiddels. Westlandse belangen worden nu of op termijn te grabbel gegooid en worden geofferd aan Haagse en Rotterdamse belangen. Beter is het zoals bijv. de gemeente Venlo doet om wisselende samenwerkingen te zoeken met omringende gemeenten met soortgelijke belangen en dat per belang. De ervaringen tot nog toe met de metropool zijn niet goed: inderdaad hebben de gemeenteraden niets te vertellen en maken de burgemeesters van de 2 grote steden de dienst uit. Voorts breidt de metropool haar macht toch weer uit buiten de geregelde taken op het gebied van economie en vervoer, o.m. huisvesting, groen. De Raad van Westland wordt daar niet eens in gekend omdat dat niet hoeft volgens dit College van B&W. Geld  vanuit de metropool gaat overwegend naar de grote steden en dit wordt verhuld door mooie praatjes en zoethoudertjes voor Westland. Het gaat dan om zaken die anders ook betaald zouden worden door het Rijk of de Provincie of de Europese commissie.

Visie Westland Verstandig: de ontwikkelingen in de metropool moeten zeer kritisch bekeken worden. De metropool mag geen opstapje worden naar een groter Den Haag en Rotterdam en dat ten koste van het Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Behoud van huidig strand en duinen voor Westlandse kust echt belangrijk

Op dit moment wordt bij de gemeente gewerkt aan een kustvisienota. Het is bekend dat het huidige College van B&W bestaande uit CDA, VVD, PW en GBW het huidige karakter van strand en duinen wil veranderen. De wens van het College is het om nog meer zgn. pipowagens, tenminste 100 twee etages hoge strandhuizen, gewijzigde strandopgangen, meer toegankelijkheid voor auto’s, plaatsing van grote apparaten, nieuwe en vergrootte vakantiehuizenlocaties etc. Allemaal obstakels die het huidige karakter van strand en duinen bedreigen.

Visie Westland Verstandig: De huidige situatie moeten we handhaven. De afgelopen jaren zijn strand en duinen prima opgeknapt door Rijk en provincie en de aanleg van voet- en fietspaden hebben een goede uitwerking. Daar moet het wel bij blijven. Zonde toch als de huidige vrije uitzichten over zee en Westland bij slag Beukel of Molenslag of de slagen bij Ter Heijde worden belemmerd door allerlei obstakels; Dat moeten we niet willen. Dat stuk Westland moeten we ongerept laten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Behoud van huidig strand en duinen voor Westlandse kust echt belangrijk

Op dit moment wordt bij de gemeente gewerkt aan een kustvisienota. Het is bekend dat het huidige College van B&W bestaande uit CDA, VVD, PW en GBW het huidige karakter van strand en duinen wil veranderen. De wens van het College is het om nog meer zgn. pipowagens, tenminste 100 twee etages hoge strandhuizen, gewijzigde strandopgangen, meer toegankelijkheid voor auto’s, plaatsing van grote apparaten, nieuwe en vergrootte vakantiehuizenlocaties etc. Allemaal obstakels die het huidige karakter van strand en duinen bedreigen.

Visie Westland Verstandig: De huidige situatie moeten we handhaven. De afgelopen jaren zijn strand en duinen prima opgeknapt door Rijk en provincie en de aanleg van voet- en fietspaden hebben een goede uitwerking. Daar moet het wel bij blijven. Zonde toch als de huidige vrije uitzichten over zee en Westland bij slag Beukel of Molenslag of de slagen bij Ter Heijde worden belemmerd door allerlei obstakels; Dat moeten we niet willen. Dat stuk Westland moeten we ongerept laten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Beter verkeerscirculatieplan voor de kernen Wateringen en Kwintheul gewenst; Slechte plannen om vele honderden vluchtelingen te huisvesten op Waterings industrieterrein definitief afblazen;

  1. Bij de fractie van Westland Verstandig komen veel terechte klachten binnen over de verkeersdoorstroming in Wateringen en Kwintsheul. Daar moet nu echt iets aan gebeuren. We leggen dure alternatieve wegen aan zoals de verbinding naar de veilingroute, maar echte oplossingen worden niet bereikt. Visie Westland Verstandig: Zowel voor Wateringen als Kwintsheul moeten nieuwe plannen komen om de verkeersstroom beter te regelen.
  2. Inmiddels staat vast dat er geen behoefte meer is aan opvang voor vluchtelingen in Wateringen. Dus plan Wateringen hoeft niet door te gaan. Visie Westland Verstandig: College van B&W en met name wethouder Mokaddem moeten eigen persoonlijke voorkeuren en trots opzij zetten en plannen annuleren. Dat kan en moet dus gebeuren. Voor de landelijke opvang is Westland niet langer meer nodig. Wellicht goed om het Polenhotel ook weer terug te bestemmen naar een normale bedrijfsbestemming nu vaststaat dat het hotel ook niet langer nodig is.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Meer dan 50 handtekeningen voor zorgelijke situatie in de Singel in De Lier; Concrete maatregelen nu echt nodig tegen verzakkingen in de diverse straten

Westland Verstandig kreeg meer dan 50 handtekeningen van Lierse omwonenden van de Singel. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie dat tevens getuigt van dierenwelzijn. In de Singel was er iets mis want de aanwezige zwanen hadden problemen. Het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente wilde niets doen en na inschakeling van onze fractie zijn maatregelen genomen. Visie Westland Verstandig: Onze fractie heeft aangedrongen op een -nu ontbrekend- gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Vooral de gebleken gebrekkige communicatie vanuit de gemeente met de verontruste burgers is natuurlijk een slechte zaak. Ook dat moet echt verbeteren vindt Westland Verstandig.

De afgelopen week heeft Westland Verstandig nogmaals aangedrongen bij het College op concrete maatregelen tegen de natuurlijke verzakkingen in diverse straten. Tijd voor actie dus. Visie Westland Verstandig: Het College moet er nu echt werk van gaan maken. Dus stoppen met onderzoeken. De oorzaak en de gevolgen zijn voldoende bekend.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

 

Back To Top