skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Geen 100 woningen bij Ter Heijde op strand

Westland Verstandig bezocht zaterdag jl. de bijeenkomst van natuurbeheer die als doel had verdere bebouwing van strand en duinen tegen te gaan. Voor Westland is dit een serieuze bedreiging, want het College van CDA, VVD, GBW en PW wil die. Via Westland Verstandig kunt U een petitie tekenen die moet leiden tot een burgerinitiatief om deze onzinnige bebouwing (100 woonhuizen à la Hoek van Holland en 1,5 km lange sliert langs strand) te voorkomen. U vindt deze op onze site, wordt u op aanvraag toegezonden en u kunt deze ondertekenen bij ons BURGERKANTOOR op de hierna genoemde openingstijden. Visie Westland Verstandig: Westland moet echt dit knotsgekke plan niet willen; niet alleen past het niet, lelijke bebouwing, leidt tot verstoring van de rust voor mens en dier en de infrastructuur (wegen, licht, voorzieningen voor de huizen) is er niet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: De inhoud moet leidend zijn; geen voldongen feiten;

Voor de vergadering op donderdag 8 september kwam bij onze fractie het bericht binnen dat er problemen rondom de raadsgriffier waren en dat een aantal maatregelen genomen waren waaronder schorsing wegens plichtsverzuim. Dat lag al op straat dus. Westland Verstandig vond dat vreemd want alleen de Raad is bevoegd maatregelen te nemen. En keuzes waren al buiten de Raad gemaakt door de burgemeester. Als de griffier fout gehandeld heeft waardoor maatregelen genomen moeten worden, zal Westland Verstandig de eerste partij zijn die de griffier de laan uitstuurt. We willen wel een eerlijk en correct en transparant proces. Dat was er zeker niet. Toen de griffier zijn openbare processtukken aan de Raad en haar leden toezond met bijlagen waar geen geheimhouding voor werd opgelegd, was het in het belang van de transparantie de buitenwacht inzicht te geven in wat er gaande is. De advocaat van de griffier gaf ook aan dat openbaarmaking kon geschieden. Tja dat komt Westland Verstandig nu te staan op aangifte wegens het publiekelijk maken van zgn. geheime stukken. Westland Verstandig denkt daar anders over. Uiteraard weer een politiek beladen kwestie, gericht op de partij die transparantie voorstaat.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Meerderheid Westlandse politiek wil instemmen met 700 windturbines van 200 meter hoogte op zichtafstand (ca. 20 km) van de Zuid-Hollandse kust

Onze motie tegen horizonvervuiling en tegen honderden windturbines op 20 km afstand (zijn zichtbaar) werd deze week alleen door LPF Westland gesteund, en dus niet door CDA, VVD, GBW, CU- SGP, D66 en PW. Deze partijen zijn voor deze horizonvervuiling. Er is een goed alternatief op 74 km afstand. De minister wil dat niet omdat het meer kosten geeft. Echter dat wordt weer door deskundigen betwist . Verder weg is mogelijk, is iets duurder maar levert ook meer op. Voorts vindt Westland Verstandig dat onder geen beding vanaf Kijkduin tot in Wateringen leidingen mogen komen om de door de turbines opgewekte stroom te vervoeren naar een zeer groot station in Westland of Midden-Delfland. Dat moet maar naar de Maasvlakte. Dat is een industriegebied en daar worden geen burgers aan mogelijke gezondheidsrisico’s blootgesteld. Visie Westland Verstandig: Geen windturbines op ca. 20 km van de Zuid-Hollandse kust en geen leiding door Westland en geen elektriciteitsstation in Westland of Midden-Delfland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Meerderheid Westlandse politiek wil instemmen met 700 windturbines van 200 meter hoogte op zichtafstand (ca. 20 km) van de Zuid-Hollandse kust

Onze motie tegen horizonvervuiling en tegen honderden windturbines op 20 km afstand (zijn zichtbaar) werd deze week alleen door LPF Westland gesteund, en dus niet door CDA, VVD, GBW, CU- SGP, D66 en PW. Deze partijen zijn voor deze horizonvervuiling. Er is een goed alternatief op 74 km afstand. De minister wil dat niet omdat het meer kosten geeft. Echter dat wordt weer door deskundigen betwist . Verder weg is mogelijk, is iets duurder maar levert ook meer op. Voorts vindt Westland Verstandig dat onder geen beding vanaf Kijkduin tot in Wateringen leidingen mogen komen om de door de turbines opgewekte stroom te vervoeren naar een zeer groot station in Westland of Midden-Delfland. Dat moet maar naar de Maasvlakte. Dat is een industriegebied en daar worden geen burgers aan mogelijke gezondheidsrisico’s blootgesteld. Visie Westland Verstandig: Geen windturbines op ca. 20 km van de Zuid-Hollandse kust en geen leiding door Westland en geen elektriciteitsstation in Westland of Midden-Delfland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Waarom nu al geen definitief besluit afblazen tijdelijk AZC/Apart onderzoek gewenst naar mogelijke gezondheidsrisico’s omdat opruimen asbest bijna een jaar langer geduurd heeft

Het College probeert tijd te winnen om het besluit voor de komst van meer dan 200 vluchtelingen in Wateringen in te trekken. Westland Verstandig vraagt zich af wat er aan de hand is. Landelijk zegt COA alle contracten over de tijdelijke huisvesting op. Visie Westland Verstandig: Het College dient actief te handelen en te erkennen dat er geen nut en noodzaak meer is. Dus snel duidelijkheid geven en stoppen.

In het COT-rapport asbest is geen aandacht besteed aan de extra gezondheidsrisico’s omdat bijna een jaar lang in de wijk veel asbest bleef liggen omdat de gemeente ten onrechte vond dat het schoon genoeg was. Visie Westland Verstandig: Een dergelijk onderzoek moet er komen. Wie kan daar bezwaar tegen hebben. Het gaat om onze inwoners. De bewoners hebben recht om dat te weten. Vaststaat dat het GGD-advies gebaseerd was op 2 van de 96 rapporten van na april die uitwezen dat per woning nog heel veel asbest er was en dus verre van compleet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top