skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Verkeerde keuzes in begroting

Komende week behandelt de Raad de begroting voor 2016. Het College laat de gemeenteschuld verder oplopen, doet geen echt concrete voorstellen in voor Westland belangrijke zaken, maakt veel verkeerde keuzes waar de euro’s aan besteed moeten worden en pakt de echte problemen van de Westlanders niet aan. Om geldverkwistende zaken (bouw 2 halve nieuwe gemeentehuizen, onnodig groot bestuursapparaat, onnodig geld aan zgn. public affairs/Westland marketing, te duur propaganda-apparaat College etc.) mogelijk te maken, worden voorts niet die zaken beetgepakt die echt goed voor de Westlandse burgers zijn. Immers de gemeenteschuld stijgt en de gronden staan voor te hoge bedragen in de boeken. Door die te hoge grondprijzen kan Arcade geen goedkope woningen bouwen en wijkt zij uit naar Scheveningen om ca. 700 goedkope woningen te bouwen. Dat is zeker niet in het belang van de Westlandse starters, ouderen en allen die snel een woning moeten krijgen. Als de tering naar de nering gezet wordt (schuld afbouwen/afwaarderen bouwgronden) dan zou er zeker geen ruimte zijn voor al de nu begrote protserige en zinloze uitgaven. De euro’s die er zijn moeten ook beter besteed worden onder meer aan goede zorg, bouw van sociale huurwoningen in alle kernen, concrete maatregelen die de Westlandse ondernemers en werkgelegenheid echt helpen, beter onderhoud wegen, fietspaden en openbare ruimte, betere leefbaarheid directe leefomgeving (groen en parkeren).

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Onder druk wordt alles vloeibaar

Samen met voornamelijk GBW, LPF en VVD heeft Westland Verstandig bewerkstelligd dat het College van Burgemeester en Wethouders alsnog akkoord gaat dat de dagopvang van dementerende Westlanders kleinschalig kan plaatsvinden in een woning. Wel moet de opvang aan kwaliteitseisen voldoen. Aanvankelijk zag het College het niet zitten dat burgers zelf initiatieven namen voor een betere zorg. Gelukkig is het College alsnog overstag gegaan. Dit betekent dat niet alleen het initiatief voor dementerende dagopvang mogelijk is, maar ook de komst van respijthuizen voor mantelzorgers. Dit laatste wordt verder onderzocht en er zijn 3 initiatieven. Westland Verstandig is blij met dit soort initiatieven. Immers betere zorg op maat, kleinschalig, grote betrokkenheid belanghebbenden, goedkoper en een goede invulling van echte burgerparticipatie. Een goed gemeentebestuur wil zoveel als mogelijk dit soort initiatieven en faciliteert die zo nodig.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net; Website: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Gemeentebestuur moet beter luisteren naar de burgers

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door Westlandse inwoners/verenigingen/ondernemers die zich beklagen over de wijze waarop ze door het College en ambtenaren bejegend en behandeld worden. Het gaat dan vaak om een slechte en trage communicatie en/of een verkeerde inhoudelijke bejegening. Westland Verstandig meent dat het College van Burgemeester en Wethouders daaraan alle energie moet besteden. Daar zijn ze tenslotte voor aangesteld en niet om buiten Westland -vaak enkel voor eigen roem en glorie- erg actief te zijn. Ook niet om zich voornamelijk met zaken bezig te houden die niet tot hun taken behoren en die enkel geld kosten en niets tastbaars opleveren. Het gaat tenslotte om de Westlandse burgers en niet om eigen roem en/of pluche. Westland Verstandig blijft zich inzetten voor een goed en gedegen Westlands bestuur dat doet wat het moet doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Gemeentebestuur moet beter luisteren naar de burgers

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door Westlandse inwoners/verenigingen/ondernemers die zich beklagen over de wijze waarop ze door het College en ambtenaren bejegend en behandeld worden. Het gaat dan vaak om een slechte en trage communicatie en/of een verkeerde inhoudelijke bejegening. Westland Verstandig meent dat het College van Burgemeester en Wethouders daaraan alle energie moet besteden. Daar zijn ze tenslotte voor aangesteld en niet om buiten Westland -vaak enkel voor eigen roem en glorie- erg actief te zijn. Ook niet om zich voornamelijk met zaken bezig te houden die niet tot hun taken behoren en die enkel geld kosten en niets tastbaars opleveren. Het gaat tenslotte om de Westlandse burgers en niet om eigen roem en/of pluche. Westland Verstandig blijft zich inzetten voor een goed en gedegen Westlands bestuur dat doet wat het moet doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Gemeentebestuur moet beter luisteren naar de burgers

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door Westlandse inwoners/verenigingen/ondernemers die zich beklagen over de wijze waarop ze door het College en ambtenaren bejegend en behandeld worden. Het gaat dan vaak om een slechte en trage communicatie en/of een verkeerde inhoudelijke bejegening. Westland Verstandig meent dat het College van Burgemeester en Wethouders daaraan alle energie moet besteden. Daar zijn ze tenslotte voor aangesteld en niet om buiten Westland -vaak enkel voor eigen roem en glorie- erg actief te zijn. Ook niet om zich voornamelijk met zaken bezig te houden die niet tot hun taken behoren en die enkel geld kosten en niets tastbaars opleveren. Het gaat tenslotte om de Westlandse burgers en niet om eigen roem en/of pluche. Westland Verstandig blijft zich inzetten voor een goed en gedegen Westlands bestuur dat doet wat het moet doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Gemeentebestuur moet beter luisteren naar de burgers

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door Westlandse inwoners/verenigingen/ondernemers die zich beklagen over de wijze waarop ze door het College en ambtenaren bejegend en behandeld worden. Het gaat dan vaak om een slechte en trage communicatie en/of een verkeerde inhoudelijke bejegening. Westland Verstandig meent dat het College van Burgemeester en Wethouders daaraan alle energie moet besteden. Daar zijn ze tenslotte voor aangesteld en niet om buiten Westland -vaak enkel voor eigen roem en glorie- erg actief te zijn. Ook niet om zich voornamelijk met zaken bezig te houden die niet tot hun taken behoren en die enkel geld kosten en niets tastbaars opleveren. Het gaat tenslotte om de Westlandse burgers en niet om eigen roem en/of pluche. Westland Verstandig blijft zich inzetten voor een goed en gedegen Westlands bestuur dat doet wat het moet doen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top