skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Beleid en meer aandacht gewenst voor dierenwelzijn in Westland

In De Lier ontstond recent terecht veel commotie rondom de dood van een aantal zwanen in het water bij de Singel. Gelukkig kwamen betrokken omwonenden in actie en bijna honderd bewoners verzochten de gemeente actie te ondernemen. Pas nadat vragen gesteld waren werd -deels te laat overigens- actie ondernomen. Onze fractie bleek dat in onze gemeente over het welzijn van dieren, zowel in het wild als dieren met eigenaar, bijna niets geregeld is. Dat bleek pas duidelijk in de Lierse zwanentragedie; Er is een dierenagent, maar (financiële) afspraken met de ambulancedienst zijn niet gemaakt. Wel is -omdat de wet dat verplicht stelt- een afspraak met de dierenopvang Julialaantje in Rijswijk. Dit is echter niet voldoende. Dit moet veranderen. Opname van dierenwelzijn bij “wilde dieren” in de groenbeheersplannen is echt nodig, zeker nu het aantal ecologische zones toeneemt. Visie Westland Verstandig: Dierenwelzijn moet goed geregeld worden en moet meewegen bij besluiten van de gemeente. Onze fractie komt met initiatieven als het College geen voorstellen doet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: College Westland wil van Rijk ontvangen € 7,5 miljoen die voor zorg ontvangen zijn, aan andere zaken gaan besteden. Niet uit te leggen aan de Westlandse bevolking. Op zorg bezuinigen en nu dit!!

Het College van B&W van CDA, VVD, PW (PvdA) en GBW zijn van plan om van het Rijk ontvangen zorggelden voor de Westlandse zorg te gaan besteden voor heel andere zaken o.m. (herstructurering) glastuinbouw, maar dus ook buitenlandse reisjes van burgemeester en wethouders. De Westlandse zorg is fors uitgekleed en er werd niet geïnvesteerd. Daardoor werd meer zorggeld van het Rijk ontvangen dan door de gemeente werd uitgegeven. Onze fractie heeft dat geregeld gemeld. In Westland ontbreken dus essentiële voorzieningen, zoals nachtapotheek, voldoende passende opvang binnen Westland voor mensen die hulp nodig hebben, zorg dichtbij etc. etc. Die zaken hadden beetgepakt moeten worden van de euro’s die daarvoor bestemd waren. Nu wordt er potverteerd ten koste van de hoeveelheid zorg en de kwaliteit daarvan. Visie Westland Verstandig: Alle zorggelden moeten besteed worden aan de zorg. Daar is dat geld voor en er valt in Westland nog een hoop in te halen en te verbeteren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Eindelijk parkeergarage voor kern Monster. Parkeerproblemen worden op die wijze goed aangepakt. Wel goed en zorgvuldig overleg betrokken bewoners gewenst over de juiste plek en toegangswegen

Het is bekend dat Westland Verstandig al vele malen gewezen heeft op de acute parkeerproblemen in Monster. Naar aanleiding daarvan werd in een werkgroep geconstateerd dat vermindering van aanwezig groen / wijziging inrichtingen van de straten, te weinig nieuwe parkeerplaatsen opleverden. Ook moet het spaarzame groen niet geofferd worden. Één of meer parkeergarages is dan een oplossing. We zien dat ook elders in Nederland in plaatsen zoals Monster. Blijkbaar is dat nodig. Visie Westland Verstandig: Mits goed ingepast in de bestaande omgeving en in en na goed overleg met de buurt waar gebouwd wordt en ook parkeermogelijkheid tegen betaalbare tarieven, is een parkeergarage voor Monster een goede ontwikkeling en investering. Ook hier geldt weer: niet belangrijk wie het eerst met het idee kwam (Westland Verstandig), maar belangrijk is dat gewerkt wordt aan het parkeerprobleem.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Kern Wateringen komt er -ten onrechte- bekaaid af in begroting Westland 2017-2020

Binnenkort beslist de Raad over de begroting voor de komende jaren. Daarbij valt op dat in alle kernen -behalve Wateringen- geïnvesteerd gaat worden. In Kwintsheul zal (na realisering van de supermarkt) de Kerkstraat, voorzien worden van een oversteekplaats en wordt het Kwintrumplein heringericht. Dit alles om de supermarktexploitant te gerieven anders zou ook dat niet geschieden. Ten onrechte wordt dit niet gedaan op kosten van de supermarktontwikkelaar. Visie Westland Verstandig: Ook in Wateringen en Kwintsheul -net als de overige kernen- moet Westlands geld geïnvesteerd worden. Gedacht kan daarbij worden aan zwembad De Waterman, het winkelcentrum, verenigingen, drukte Herenstraat, Hofboerderij en Hofpark etc. Allemaal zaken die belangrijk zijn en extra ondersteuning gemeente nodig hebben. Vaak ook zaken die bij de andere partijen voor de verkiezingen doorklonken maar nu blijkbaar vergeten worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Plan Huisvesting heel veel statushouders aan Oostduinlaan in ‘s-Gravenzande moet echt niet doorgaan.

Wel goed plan voor mooier maken parkeerplaats aan de Sand Ambachtstraat. Eerdere uitvoering gewenst dan 2018-2020

Vorige week vroeg onze fractie of het plan voor de huisvesting van heel veel statushouders (vluchtelingen met een al of niet voorlopige verblijfsvergunning) aan de Oostduinlaan niet doorgaat. Immers de vluchtelingenstroom is gelukkig tot stilstand gekomen. Wethouder Duijvestijn van CDA wil het plan in de lucht houden. Onwenselijk, verkeerde plek, te veel vluchtelingen in één keer en onnodig; Direct afblazen en duidelijkheid geven.

Conform wens van Westland Verstandig wordt het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat opgeknapt. Prima, maar wij willen dat eerder uitgevoerd zien dan nu gepland: College wil vanaf 2018. Wij willen dat dat nu direct gebeurt. Waarom niet?

Visie Westland Verstandig: Direct stoppen plannen vluchtelingenhuisvesting aan Oostduinlaan; Plan parkeerplaats Sand Ambachtstraat direct uitvoeren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top