skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Hebben we niets beters te doen?

Westland Verstandig is positief kritisch. Goede plannen omarmt ze, komt zelf met plannen. Besluiten die niet goed voor de Westlandse burgers zijn bekritiseert zij op inhoud. Westland Verstandig is tegen geldverkwisting, ijdeltuiterij, voortrekkerij en geheime onderonsjes, maar voor burgerbelang. De burgemeester en de meeste politieke partijen verzetten zich tegen deze opstelling van Westland Verstandig en voelen zich bespied. Het gevolg, geen open gesprek op inhoud, maar allerlei vreemde niet democratische acties. De CDA-burgemeester geeft leiding aan dat proces. Door Westland Verstandig aan te pakken en allerlei krampachtige acties te ondernemen, probeert hij samen in ieder geval met de coalitie weer vrij spel te krijgen. Immers de meeste raadspartijen vinden altijd alles goed als ze zo nu en dan een nietszeggend zaakje voor zichzelf geregeld krijgen. Zij hopen door te kunnen gaan op de oude wijze. Dit zal niet lukken. De recente ruzietweets van de burgemeester richting ons, sloegen natuurlijk nergens op. Blijkbaar vond hij dat achteraf ook en vandaar zijn met gemeentegeld betaalde advertorials. Onze visie: Deze wijze van communiceren moet stoppen en Westland Verstandig nam maar het voortouw om in ieder geval dat te bespreken. Want waar zijn we mee bezig? Met het belang van de burgers van Westland toch. Voor ons in ieder geval wel!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Kleine dorpskernen Westland moeten meer aandacht krijgen

Westland is een vereniging van 11 dorpskernen. Vijf grote en 6 kleine, in feite met Westerlee 7. Westland Verstandig vindt dat de kleine dorpskernen stuk voor stuk extra aandacht moeten krijgen. Gezocht moet worden naar een (nog) beter voorzieningenniveau en betere ondersteuning van verenigingen. Nu de Provincie ruimere mogelijkheden geeft is het bijbouwen van woningen voor jonge gezinnen en het wonen in zorgwoningen met zorg op maat voor ouderen uit de betreffende kern een goed uitgangspunt voor Kwintsheul (bij de Driesprong), Poeldijk (Westlandse Zoom en in het dorp Dario Fo-gebouw / Wittebrug), Heenweg, Maasdijk (aansluitend op huidige kern), Honselersdijk (centrum en aansluitend aan kern). In Ter Heijde is weinig plaats voor uitbreiding, behalve het huidige Irenegebouw, en zal meer kwaliteitsverbetering door Arcade het doel moeten zijn. Visie Westland Verstandig: In de kleine kernen moet zo snel als mogelijk betaalbare woningbouw voor jonge gezinnen en ouderen plaatsvinden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Onacceptabel dat ontwikkelaar/exploitant in Kwintsheul zelf geen supermarkt gaat exploiteren, de bouw stoplegde en wel reden geeft voor het weghalen stoplichten in Kerkstraat

Kwintsheul is de laatste tijd veel in het nieuws. Voorlopig niet de opening van een supermarkt in de eerste week van december. De burgemeester en de wethouder beloofden dat wel meermaals op vragen van Westland Verstandig. Het College verplaatste om de bouw mogelijk te maken op gemeentekosten (bouwkosten ca. € 1.5 miljoen) de Kastanjehof en liet zich dus foppen. De ontwikkelaar strijkt de winst op. Slechte zaak. Gemeenschapsgeld wordt verkwanseld. Westland Verstandig vindt dat een sterk bestuur hiertegen opkomt. Dit geldt te meer nu Kwintsheul geen mogelijkheden meer heeft om geld te pinnen bij het Raboloket. Vooral ouderen hebben nu een probleem. Tenslotte -en dat bleek van de week tijdens een inloopavond in Kwintsheul- worden ook nog de verkeerslichten weggehaald omdat het kastje op de grond stond van de ontwikkelaar en die verwijdering verlangde. De nieuwe oversteekplaats over de Kerkstraat komt pas in de lente 2017. Verkeersonveilig. Onze visie: Volstrekt niet aanvaardbaar is de gang van zaken rondom supermarkt; De gemeente en de ontwikkelaar wisten hoe belangrijk deze voorziening is. De pinautomaat moet weer terug.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Westland Verstandig wil een tweede serviceflat à la het Oude Land in ‘s-Gravenzande

Al vele jaren staat de serviceflat het Oude Land model voor hoe wonen en zorg voor een betaalbare prijs kunnen worden geboden. Gedreven bestuurders zonder vergoeding runnen het Oude Land. Met een beheerdersechtpaar, zorg op maat en een prettige leefomgeving met, die dat willen, gezellige evenementen. En belangrijk: met lage en betaalbare huurprijzen. Een tweede serviceflat zou er komen in Sonnevanck. Pieter van Foreest kwam gelukkig terug op het sluitingsbesluit en dus daar kan geen serviceflat komen. Onze visie: Het gemeentebestuur moet bekijken of een tweede serviceflat financieel haalbaar is. We dienden daartoe een motie in. Ook een motie om meer thuishulpuren beschikbaar te stellen, mede om mantelzorgers te ontzien. Daarvoor is nodig dat er soepeler regels moeten worden aangehouden. De gemeente ontvangt genoeg WMO-geld van het Rijk om dit te betalen. Anders gaat geld naar tuinbouw.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Vrij uitzicht strand en duinen nog steeds niet veilig

Het College van Burgemeester en Wethouders van CDA, VVD, PvdA, Groen Links en GemeenteBelang Westland heeft geen bezwaar tegen zichtbare windturbines langs de Zuid-Hollandse kust. Westland Verstandig maakte wel bezwaar. Het verre uitzicht over zee moet bewaard blijven. Zonde als dat anders wordt. Ook niet nodig, er is een alternatief verder op zee. Ditzelfde College zwalkt ook voortdurend over het toestaan van de 100 strandhuisjes. Niet vreemd nu de VVD-wethouder die erover gaat nauwe contacten onderhoudt en voorzitter was van de vereniging strandexploitanten. Eerst wel, toen pas op de plaats en nu misschien toch weer. We kunnen er geen touw aan vastknopen. Waakzaamheid blijft geboden. Ook het burgerinitiatief is nodig. Teken de petitie. Zie onze site. Onze visie: Geen windmolens op 18 km van de kust en geen 100 strandhuisjes op strand bij Ter Heijde en Monster.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Wateroverlast in De Lier verdient nog meer aandacht gemeente Westland

Delen van De Lier zakken en ook los daarvan ondervonden delen van De Lier flinke wateroverlast. Veel ellende is het gevolg. Onze visie: Westland Verstandig vindt dat de problemen in heel De Lier nu door alle betrokken partijen -gemeente, Rijk, Provincie en Hoogheemraadschap- echt en snel moeten worden aangepakt. Geen lange baan meer en niet steeds de reparatiekosten centraal stellen. Uiteindelijk moet het toch aangepast worden. Dus niet langer voor ons uitschuiven. Recent was Westland Verstandig aanwezig bij inspraakavonden over de waterproblematiek op en langs de Kijckerweg en in de Eikenhof. Bewoners zijn daar te lang aan het lijntje gehouden. Hetzelfde geldt voor de bewoners aan de Koningin Julianalaan en andere Lierse delen waar geregeld wateroverlast is. Dit is niet goed en daar moet direct iets aan gebeuren. De ophoging met piepschuimen blokken in de Eikenhof is prima. Jammer dat de privétuinen en enkele andere delen niet worden meegenomen door de gemeente. Als dat zou gebeuren zou het probleem pas echt opgelost zijn. De bewoners zelf hebben natuurlijk niet om de ellende gevraagd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top