skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Nieuwjaarsspeech burgemeester nietszeggend en geen recht doend aan de inwoners van Westland

De Westlandse burgemeester houdt ieder een jaar een Nieuwjaarsspeech. De laatste jaren bevatte die ferme en vaak vreemde kreten, zoals de burgers in Westland moeten “niet zeiken en zeuren”. Ieder jaar komt een tirade terug over de enorme prestaties van hemzelf en het College. Zo ook dit jaar. Dit jaar stonden verder centraal het sterke “egodenken” waar hij helemaal klaar mee was, de vele vechtscheidingen in Westland, het gebrek aan saamhorigheid en de slechte politieke verstandhoudingen die uiteraard alleen door anderen dan hem en de bij hem behorende partijen veroorzaakt werden. Blijkbaar hield de burgemeester zichzelf over alle onderwerpen de spiegel voor. Westland Verstandig heeft niets met deze loze kreten, geschreven door tekstschrijvers en waar geen sprankje betrokkenheid met de Westlandse burgers uit blijkt. Gelukkig noemde hij kort ook één van onze speerpunten nl. betere revalidatie-opvang in Westland. Stonden we als partij daar enige tijd geleden nog bijna alleen in, nu hebben we blijkbaar ook onze burgemeester overtuigd. Onze visie: De Nieuwjaarsspeech moet niet gaan over de burgemeester zelf en zelfverheerlijking of over wereldproblemen waarover we niet gaan, ook niet om een gekleurde weergave te geven van meningsverschillen en daarin partij te trekken voor de coalitiepartijen. Wel moet de speech gaan over het Westland zelf en hoe Westland voor haar inwoners beter gemaakt kan worden en hoe de burgemeester als burgervader en boven de partijen staand, denkt daar een rol in te spelen in het nieuwe jaar.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Een goed gemeentebestuur staat met beide voeten op de grond

Westland Verstandig vindt dat de gemeente veel meer moet kijken naar wat onze inwoners echt nodig hebben. We zien dat hele basale voorzieningen in de kernen langzaam maar zeker wegvallen. Genoemd kunnen worden de geldopnamemogelijkheden in onze kleinere kernen, de nachtapotheek. Dit gemeentebestuur laat het allemaal gebeuren onder het mom dat de gemeente daar niet over wil gaan. Onbegrijpelijk vindt Westland Verstandig dat. De gemeente heeft genoeg mogelijkheden om dit op te vangen, bijv. in Vitis- of bibliotheekgebouwen. Ook geld mag geen rol spelen. Tenslotte kan de gemeente ook een dringend beroep doen op bijv. de Rabobank om in Kwintsheul een geldautomaat te handhaven en op het Zorgkantoor om een nachtapotheek, zo nodig samen met de gemeente, in stand te houden. Vaak een kwestie van willen en slim invullen. Waarom gebeurt dat maar niet. Onze intentie is om dit soort voorzieningen zeker weer in te voeren.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Veel woningbouwplannen in Monster en Poeldijk. Een goede infrastructuur is erg belangrijk en moet veel beter geregeld worden. Duingeest uitbreiden met gebied tot aan duinen. De grote zaal De Leuningjes moet weer snel beschikbaar zijn voor de gebruikers

  1. In en rondom Monster en Poeldijk zullen honderden woningen bijgebouwd worden. Goede zaak. Westland Verstandig maakt zich alleen zorgen over de wegenstructuur. Het College kijkt daar te weinig naar. Dat betekent ongerief bij de bewoners die er al zijn evenals bij de nieuwkomers. Ook de gemeente moet dan later alsnog kosten maken. Onze visie: Meer oog voor een goede infrastructuur bij nieuwbouw. Ook zouden we graag woningbouw willen in het gebied van de Westduinlaan achter Duingeest. Dit kan dan gevoegd worden bij Duingeest en kan een goede ontsluiting gemaakt worden van het hele woongebied naar de Monsterseweg.
  2. Westland Verstandig wil dat de grote zaal van De Leuningjes weer snel in het voorjaar gebruikt kan gaan worden. De gemeente moet de zaal weer gebruiksklaar maken en dat is meer dan alleen het asbest er uit halen. Ook moet de gemeente zorgen dat het bestuur weer beschikt over inventaris en de keuken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Betere communicatie gewenst bij nieuwbouwplan ISW Gasthuislaan tussen gemeente en omwonenden

Inmiddels is bekend geworden dat het ISW in Monster gaat sluiten. De leerlingen komen naar het ISW in ‘s-Gravenzande. Kort gezegd komt daar een derde etage op het huidige gebouw. Onze fractie werd benaderd door omwonenden die van niets weten en in de krant moeten lezen wat de plannen zijn. Steeds hamert onze fractie op een goede communicatie vanuit de gemeente. We zien dat deze opmerkingen inmiddels wel een beetje helpen. In het geval van de ISW-uitbreiding gaat het weer helemaal mis. Bewoners hebben in ieder geval een groot aantal vragen van wat er komen gaat. Zij hebben ook een aantal verzoeken en wensen die een goed samengaan van school en wonen zullen bevorderen. Onze visie: De gemeente diende veel meer in een vroeg stadium de omwonenden samen met het ISW te betrekken bij de bouwplannen. Snel moet het initiatief genomen worden om met alle omwonenden het gesprek aan te gaan. Onze fractie benaderde al het College en het ISW.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Betere aansluiting voetpad vanuit Juliahof naar Herenstraat mogelijk. De huidige oplossing is slecht en niet goed doordacht

Westland Verstandig heeft op uitnodiging van een groot aantal betrokken bewoners ter plaatse bekeken de door het College aangegeven doorgang van de Vroomstraat naar de Bakkershof. Veel te smal, op talud bij sloot en direct -enkele centimeters- langs een woning. Slechte planning. Dit geldt te meer nu er minstens 3 andere mogelijkheden zijn. Westland Verstandig vindt dat ten onrechte die varianten niet bekeken zijn en dat het voetpad wat nu gekozen is er niet moet komen. Vele tientallen bewoners tekenden een petitie en Westland Verstandig zal de wethouder bevragen om te bereiken dat een andere oplossing er gaat komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top