skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Betere en completere berichtgeving vanuit politie en burgemeester gewenst voor een echt veiliger Westland. De inwoners hebben het recht te weten wat er gebeurt. Nu wordt er te vaak en te veel informatie achtergehouden en dat leidt vaak tot ergernis en ongerustheid bij inwoners die wel van voorvallen op de hoogte zijn door eigen waarneming of de sociale media

Vorige week heeft Westland Verstandig de burgemeester bevraagd over een niet gemeld incident bij een supermarkt in Honselersdijk waarbij 2 Marokkaanse jongens iemand vrij ernstig mishandelden. Ook is aan hem de vraag voorgelegd waarom de politie zo terughoudend is met het verstrekken van informatie over wat er gebeurt in Westland. Vastgesteld kan worden dat er veel meer gebeurt en dat door karige informatie op papier een veilig Westland gecreëerd wordt met een goed functionerend politieapparaat. Immers de officiële cijfers geven een daling aan. Alleen zo werkt het niet. Los van de transparantie, openheid en eerlijkheid hebben de Westlandse inwoners recht op volledige en correcte en directe informatie. Het mag niet zo zijn dat burgemeester, politie of openbaar ministerie gaan bepalen wat naar buiten gebracht wordt en wat niet. Daarmee creëer je een schijnveiligheid en schaadt je preventie. Daardoor werk je ook in de hand dat een onjuist en incompleet beeld ontstaat over de overlast en nog erger, die bepaalde groepen personen in Westland veroorzaken. Structurele problemen met een bepaalde categorie mensen kunnen zo ook verborgen gehouden worden. Onze visie is dat alles wat in Westland gebeurt op gebied van veiligheid gemeld moet worden. Alleen in hoogst uitzonderlijke -zich zelden voordoende- misdaden kan terughoudend worden gehandeld.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Gemeentebestuur Westland moet alle van het Rijk ontvangen euro’s daadwerkelijk aan de zorg voor onze inwoners besteden. Dus niet inzetten voor reconstructie glastuinbouw of andere doelen!!

Recent hebben de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, GemeenteBelang Westland, gesteund door oppositiepartij D66 besloten dat € 7.5 miljoen in 2015 “overgebleven” gelden voor de zorg gebruikt mogen worden voor o.m. glastuinbouw en compensatie voor eerder bezuinigd groenbeheer. Die euro’s ontving Westland eerder van het Rijk voor de zorg in Westland. Westland Verstandig heeft tegen gestemd. Waarom? In Westland ontbreken structurele voorzieningen omdat er geen geld zou zijn. Genoemd kunnen o.m. worden: revalidatie en crisisopvang, nachtapotheek, voldoende thuishulpuren, onvoldoende regeling woningaanpassingen bij senioren. Deze week kwam Rotterdam met de invoering voor al haar inwoners van een all inclusive zorgverzekering met daarin een basisverzekering, een ruime aanvullende dekking, een tandartsverzekering, een minimaal verplicht eigen risico i.p.v. € 385,–, een fikse tegemoetkoming chronisch zieken en verzekering eigen WMO-bijdrage. Onze visie: In plaats van de euro’s voor de zorg te verbrassen aan andere zaken, zou een dergelijke verzekering ook voor alle Westlandse inwoners er moeten komen. Zo doe je tenminste wat voor je burgers en gebruik je de voor zorg ontvangen gelden correct

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Gemeentewerf moet echt blijven in ‘s-Gravenzande. Vreemd idee van College en in het bijzonder wethouder Ouwendijk van de VVD. Visie strand en duinen belangrijk voor ‘s-Gravenzande

  1. Westland Verstandig dient op 21 maart a.s. een motie in voor het behoud van de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. Raar idee van wethouder Ouwendijk. Volgens hem kan de gemeentewerf naar Naaldwijk verplaatst worden. Dat daarmee allerlei problemen gaan ontstaan vergeet hij. Maar ja dat krijg je als je tijdens een bedrijfsbezoek aan de buurman -Boal- blijkbaar verkoop belooft. Dit mag niet gebeuren en is niet in het belang van ‘s-Gravenzande en Westland.
  2. Diezelfde VVD-wethouder Ouwendijk laat de vereniging van strandhouders -waar hij tot en met 2014 voorzitter van was- een kustvisie maken. Fout. Dit moet echt de gemeente op een open wijze doen, samen met alle betrokkenen waaronder de vereniging van strandtenthouders. Maar ook met natuurbehoud, betrokken inwoners en verenigingen, diverse overheden etc. Nu gaat er tijd verloren met een verkeerde insteek. ‘s-Gravenzande heeft er belang bij dat een goed plan komt voor strand / duinen / banken / strandopgangen / gebruiksmogelijkheden/ geen toename bebouwing etc.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Grote zalen Leuningjes moeten zo snel als mogelijk weer open voor gebruik. Centrumplan Monster moet er nu snel komen

  1. Nadat de meerderheid van de Raad -met uitzondering van CDA, GroenLinks, PvdA, D66- besloot om de grote zalen van de Leuningjes weer gebruiksklaar te maken, moet dat nu ook echt gaan gebeuren. De tegenstribbelende VVD-wethouder Ouwendijk wilde het liefst de Leuningjes snel slopen. Voorkomen moet worden dat hij tijd probeert te winnen om zijn snode plannen door te zetten. Op dit moment wordt het asbest gesaneerd tot april en daarna zal hij in ieder geval de grote zaal inclusief keuken volledig gebruiksklaar moeten maken.
  2. Onze fractie bevreemdt het dat na een informatieavond over het centrum en de veranderingen en de presentatie van een vaag parkeergarageplan er geen schot zit in het goede centrumplan voor Monster. We zullen het College verzoeken dit voor Monster belangrijke plan snel te realiseren. Belangrijk voor Monster en Ter Heijde!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Fantastische resultaten sportverenigingen uit Wateringen en Kwintsheul; dat is pas echte Westland marketing; verenigingen verdienen meer steun vanuit de gemeente. Is goed voor Westland, goed voor de dorpskernen en goed voor de inwoners van Westland

De afgelopen tijd vallen de geweldige sportprestaties van de Wateringse sportverenigingen in het oog bijv. Velo met badminton en Quintus met handbal. Dit is pas echte Westland marketing en echt goed voor de inwoners van Wateringen, Kwintsheul en het hele Westland. Daar zou de gemeente ook meer financieel aan bij moeten dragen door nog betere faciliteiten en meer financiële support. De euro’s zijn er, maar worden nu compleet verkeerd besteed. In plaats van vele miljoenen stoppen in internationalisering, lobbyisten, dure bezoeken aan buitenland door Westlandse bestuurders, moet het Westlandse bestuur echt kiezen voor haar verenigingen en inwoners. Levert ook meer op zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Andere keuzes moeten dus gemaakt worden volgens ons. Dat kan en moet. Gebleken is dat de huidige miljoenen echt niet bijdragen aan een sterker economisch Westland.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Ook in De Lier soap over geldautomaat Rabobank; weer klachten over diverse verkeerssituaties; dringend goede maatregelen nodig om overlast weg te nemen. Dus geen plannen maar echt actie

  1. De afgelopen weken ontstond in De Lier een welhaast niet te vatten discussie over de plaats van een Rabo-pinautomaat. De enige goede plek -Oranjeplein -was voor Rabo en gemeente niet in beeld, maar wel een plek buiten het centrum bij de Bleijenburg/ Hoofdstraat/ De Ruyterstraat. Hoe verzint iemand het! Onveilig, ten koste van groen, te ver van het centrum. Kort en goed: verkeerde plek. Gelukkig kan de politiek dan nog ingrijpen, alhoewel het College van CDA, GBW, PvdA, GroenLinks en VVD fors tegenstribbelde, hetgeen onbegrijpelijk is.
  2. Onze fractie blijft uit De Lier veel klachten ontvangen over lawaai en verkeersoverlast op wegen in De Lier. Westland Verstandig meent dat het College nu echt concrete maatregelen moet nemen om aan deze situatie een einde te maken. Niet valt in te zien waarom het zo lang moet duren alvorens de inwoners afgeholpen worden van deze overlast.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top