skip to Main Content

Weer nieuwe kosten voor twee halve gemeentehuizen

Weer nieuwe kosten voor twee halve gemeentehuizen; nu weer ICT-investeringen van meerdere miljoenen euro’s; wat de totale kosten zijn houdt het College nog steeds geheim en dat met instemming meerderheid Raad

Westland Verstandig verzocht recent nog om opheffing van de geheimhouding dat het College van B&W van CDA, VVD, GBW, PvdA en GroenLinks op het complete dossier nieuwe gemeentehuizen opgelegd heeft in 2014. College weigerde dat. Wat probeert het College te verbergen? Inmiddels werd al duidelijk dat voor het halve gemeentehuis aan de voormalige Tiendweg voldoende parkeerruimte ontbrak. Dus moest er weer € 2 miljoen bij aan extra grond en inrichting. Hetzelfde valt te voorzien aan de Verdilaan. Op beide te verwachten parkeerproblemen en bijbehorende meerkosten heeft Westland Verstandig al eerder gewezen.

Nu komt het College weer met een voorstel voor de ICT-voorzieningen voor de 2 halve gemeentehuizen van meerdere miljoenen waarvan in ieder geval € 380.000,– voor mobiele telefonie. Eerder constateerde onze fractie al dat de duurste en mooiste telefoontoestellen worden aangeschaft. Ook dit zijn weer bijkomende kosten die komen bovenop de maandelijkse gebruiksvergoeding en andere lasten gedurende 25 jaren. Ook deze kosten worden -zoals ook al o.m. gebeurde met de nieuwe ontsluitingsweg en rotonde- “weggeschreven” op zgn. bestaande vage algemene budgetten. Het is en blijft geld van de burgers wat wordt uitgegeven voor deze 2 glazen paleizen. Geld dat beter aan zorg, veiligheid, goedkope woningen, groen, leefomgeving en echt goede gemeentelijke bedrijfsvoering had kunnen worden besteed! We laten dan nog maar even onbesproken de terechte grote onrust en onzekerheid -over hun positie- onder de gemeentemedewerkers veroorzaakt door de op handen zijnde verhuizingen en gebrekkige communicatie. Deze spanning is op dit moment duidelijk merkbaar en natuurlijk niet goed.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top