skip to Main Content

Lijsttrekker en nieuw burgerkantoor Westland Verstandig

Tijdens de druk bezochte ledenvergadering van Westland Verstandig op vrijdag 17 maart is Peter Duijsens unaniem benoemd tot lijsttrekker van Westland Verstandig voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Peter Duijsens is nu al fractievoorzitter van Westland Verstandig, de tweede partij in Westland.

Belangrijk thema voor Westland Verstandig blijft ook de komende tijd het burgerbelang boven gemeentebelang. Als volksvertegenwoordiger komen we op voor de burgers van Westland. Of het nu goede zorg, wonen, werk, sport, veiligheid, een goede ruimtelijke ordening of leefomgeving betreft, de burger dient centraal te staan. Daarnaast blijft Westland Verstandig heel actief invulling geven aan haar controlerende rol en zal positief zijn als dat kan, maar kritisch als het moet. Met dat uitgangspunt blijft Westland Verstandig de samenwerking zoeken. Het gaat niet om ons, maar om de Westlandse burgers. Daar doen we het tenslotte voor.

Voorts werd tijdens de ledenvergadering medegedeeld dat Westland Verstandig op 1 april haar BURGERKANTOOR in ‘s-Gravenzande aan de Langestraat 131 opent. Inwoners die met ons willen praten over gemeentezaken kunnen daar dan terecht. Westland Verstandig is blij dat zij daardoor nog beter aanspreekbaar is voor de inwoners en nog beter kan opkomen voor het burgerbelang. Meestal kunnen we hulp bieden door het probleem op te lossen of te voorkomen of duidelijkheid te verschaffen.

 

Bestuur en fractie van Westland Verstandig.

 

 

Back To Top