skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Vreemd spel rondom de Leuningjes in Poeldijk; Inzetten op betere waterkwaliteit in Westland; Verkeerde keuzes bij bestemmingsplan Honderdland fase 2

  1. Het College van CDA, VVD, GBW, PvdA en GL wil nog steeds de Leuningjes afbreken. De grote zaal wordt, als het aan het College ligt, pas echt geschikt gemaakt voor gebruik na december 2017. Eerst moet de Raad beslissen over een nieuw plan, waarschijnlijk verbouwing van het Dario Fo-gebouw en de kerk. Westland Verstandig vindt dit geen goed plan. In principe moet de Leuningjes blijven.
  2. Deze week was er een bijeenkomst waarin toegegeven moest worden dat de waterkwaliteit in Westland ondanks alle inspanningen, berichten en beloftes nog slecht is en de laatste jaren niet verbeterd is. Dit moet naar onze mening snel anders en beter. De gezondheid van onze inwoners moet echt vooropstaan. We maken ons hier ernstig zorgen over.
  3. Vorige week hield Westland Verstandig een prima bezochte avond over het bestemmingsplan Honderdland fase 2. Slecht plan voor omwonenden: met hun belangen wordt helemaal geen rekening gehouden. We willen dan ook een nieuw plan waarin de belangen beter worden afgewogen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nog steeds geen supermarkt en geldautomaat in Kwintsheul; dringend maatregelen nodig in centrum Wateringen

Vorige week gaf CDA-wethouder Duijvestijn nog een keer aan dat het nog steeds onbekend is of en wanneer een supermarkt in Kwintsheul komt. Westland Verstandig vindt de gehele gang van zaken schandalig. Een slechte en zwakke beurt van dit College. Eerst € 1,5 miljoen gemeenschapsgeld stoppen in verhuizing Kastanjehof, nodig om Koornneef een supermarkt te laten bouwen, en dan niet vastleggen dat Koornneef verplicht is een supermarkt te gaan exploiteren. Koornneef profiteert van de gemeente en heeft goedkoop de grond in handen gekregen en wil daar nu van gaan profiteren zonder een supermarkt te exploiteren. Schande!

Westland Verstandig dringt al lange tijd aan op aanpassingen om het centrum van Wateringen nog aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken. Het lijkt erop dat het College dat nu overneemt en op korte termijn voorzieningen gaat treffen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Steeds meer terechte onrust over gevolgen niet goed doordachte woningbouwplannen in Monster

Westland Verstandig heeft bij alle nieuwe woningbouwplannen in Monster al gewaarschuwd voor de niet of onvoldoende geplande ontsluitingswegen en voorzieningen. Het lijkt erop dat enkel gekeken wordt naar de uit te geven bouwgrond. Dit geldt zowel voor Duingeest, NAM-terrein als de nieuwe wijk Monster-Noord. Daar werd en wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de invloed van de woningen op de wegenstructuur. Ook zijn niet de nodige bijkomende voorzieningen zoals scholen gepland. Ook elders in Westland gebeurt dat en het lijkt een poging om niet te hoeven afwaarderen op de te dure bouwgrondprijzen. Dit geeft natuurlijk een vertekend beeld. Immers als die voorzieningen later na realisering van de woningen wel nodig zijn, dan komen die kosten helemaal voor rekening van de gemeente. Hoge kosten worden dan naar de toekomst verschoven. Dat is niet verstandig en geeft een te rooskleurig beeld. Gelukkig krijgen onze gedachten hierover steeds meer aanhang en ondersteuning in de politiek.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Veilige oversteekmogelijkheid woningen Tuinveld / Boerenlaan dringend gewenst; Nog steeds geen duidelijkheid over handhaving Gravin Machteldbeeld op Markt; Gemeentewerf moet in ‘s-Gravenzande blijven. Geen verplaatsing naar Naaldwijk; Geen kapitaalsvernietiging; Op industrieterrein voldoende mogelijkheden uitbreiding Boal

Steeds vaker wordt onze fractie benaderd door bewoners van Tuinveld en de omliggende wegen zoals de Boerenlaan, dat zij de overgang over de Koningin Julianaweg onveilig vinden. Westland Verstandig is het daarmee eens. Ten onrechte werd dit niet meegenomen destijds bij de bouw. Snel alsnog doen voordat een ongeluk gebeurt.

De kunstenares van het Gravin Machteldbeeld heeft het College nog een keer proberen te overtuigen van de noodzaak het beeld op het Marktplein te handhaven. Westland Verstandig hoopt dat het College naar haar luistert. Nog steeds wil VVD-wethouder Ouwendijk de gemeentewerf verplaatsen van ‘s-Gravenzande naar Naaldwijk. Westland Verstandig is daartegen om meerdere redenen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Burgemeester toont zich slechte verliezer door onjuiste berichtgeving

De brief OM is volledig duidelijk: “Niet vaststaat dat informatie….gelekt is en strafbaarheid van het plaatsen van … stukken op de website … lijkt … kwestieus en is waarschijnlijk afwezig”.

Vorenstaande tekst staat letterlijk in het slot van de brief van de rechercheofficier. M.a.w. de aangifte is ten onrechte gedaan en sloeg nergens op. Je zou verwachten dat de burgemeester daarna eerlijke informatie naar buiten verspreid en toegeeft dat hij fout gehandeld heeft. Dat doet hij niet. Eerst weigert hij brief af te geven en daarna geeft hij in een persbericht een volledig verkeerde weergave. Hij toont zich weer een slecht verliezer. Erger nog, des burgemeester geeft een verdraaide weergave van de brief en geeft een onjuist en in de brief niet voorkomend citaat uit de OM-brief over integer handelen. Blijkbaar wil hij zo de blamage verhullen. Westland Verstandig verzocht hem te corrigeren en excuses aan te bieden. Geen enkele reactie werd helaas ontvangen van de burgemeester.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top