skip to Main Content

Vragen aan het College inzake aanvulling vraag bouwwerkzaamheden Duingeest

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bouwwerkzaamheden Duingeest

Vraag 312 2014-2017, aanvulling

Edelachtbaar College,

Ter aanvulling op de eerder verzonden artikel 42 vraag bijgaand nog een brief die ik van omwonenden ontving.

bijlage aanvulling artikel 42-vraag 312 bouwwerkzaamheden Duingeest

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top