skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meldpunt verkeersknelpunten op site Westland Verstandig levert veel reacties op

Sedert enige tijd kunnen Westlandse burgers verkeersonveilige situaties melden bij ons op de site. We noemen er een paar. Onveilige zebrapaden -vooral ‘s avonds- op wegen waar 50 km gereden mag worden. Wij zouden graag zien dat -net als in Rotterdam gebeurt- bij bepaalde zebrapaden aan weerszijden in het wegdek bij het oversteken een groot aantal in het wegdek geprojecteerde lampen aangaan waardoor de naderende auto direct ziet dat er iemand wil oversteken. Wij zullen daartoe een motie indienen wat het hele systeem kost.

Een veelgehoorde andere ergernis is het te snel rijden op de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk vanaf de Kruisbroekweg richting de watertoren. De weg nodigt ook uit tot hard rijden. Doordat daar veel wordt overgestoken en ook het fietsverkeer erg druk is, ontstaan erg gevaarlijke situaties. Ook daar moeten maatregelen komen in het belang van een ieder. Wij zullen daar om gaan verzoeken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Voortijdig zelf gekozen vertrek PvdA/GroenLinks-wethouder Mokaddem biedt kansen, maar helaas weer wordt gekozen voor onverstandige en veel euro’s kostende oplossing: voor 9 maanden vervanging door Westland niet kennende landelijke PvdA-er

Westland Verstandig was tegen de komst van 6 wethouders in 2014, nodig omdat VVD een extra wethouder claimde. Te veel, onnodig en te duur. Iedere wethouder kost de gemeente al snel € 350.000,– per jaar, zonder rekening te houden met wachtgeld. Wethouders en burgemeester hebben nu veel tijd over voor eigen carrière en eigen interesses en dus niet voor de belangen waar het echt om gaat, te weten het bevorderen van het geluk van de Westlandse burgers. Logisch zou het zijn wethouder Mokaddem niet te vervangen en de euro’s te besteden aan bijv. zorg. Immers zelf verklaarde de wethouder dat alle in 2014 geplande doelen al bereikt zijn!? Zijn fractie is door ruzie nog maar 2 personen groot. Ook was er in eigen Westlandse geledingen geen geschikte kandidaat. Voeg daarbij dat er al te veel wethouders zijn, dan zou het verstandig zijn geweest niet te vervangen. Niet dit College echter en PvdA/GroenLinks. Die laten ook nu eigen belang voorgaan. Westland Verstandig meent dat dit een verkeerde en dure keuze is. Ook niet uit te leggen aan onze burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nog steeds geen zicht op supermarkt Kwintsheul / gemeentehuis Wateringen moet goede bestemming krijgen

Ook meer dan een half jaar na stopzetten bouw supermarkt door Koornneef nog geen zicht op komst supermarkt. Naar verluidt is er wel interesse, maar Koornneef wil een te hoge huurprijs en stelt lastige eisen aan de exploitatie. De inwoners van Kwintsheul zijn er de dupe van dat dit College wel € 1.5 miljoen investeerde door de Kastanjehof te verplaatsen en geen eisen aan Koornneef stelde dat de supermarkt er daadwerkelijk zou komen. Westland Verstandig blijft het College achter de broek zitten.

Westland Verstandig vindt dat het huidige gemeentehuis een kantoor moet blijven ofwel moet worden omgezet naar zorgwoningen. Het College wil een zo hoog mogelijke opbrengst krijgen en dus wil men bijna iedere vorm van gebruik toestaan. Dit gaat ons veel te ver en is onacceptabel. We komen op voor de mensen die in de buurt van het gemeentehuis wonen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: BURGERKANTOOR ‘s-Gravenzande drukbezocht; officiële opening op zaterdag 10 juni a.s. te 19.00 uur

Om nog dichter bij de burgers te staan heeft Westland Verstandig in ‘s-Gravenzande haar tweede BURGERKANTOOR geopend. Wilt u een praatje maken over gemeentelijke politieke zaken, hebt u ideeën of problemen op gemeentelijk vlak, kom langs. Ook als u met één van de fractieleden wilt praten, maak een telefonische afspraak! Wij proberen oplossingen op maat, al of niet na overleg met ambtenaren van de gemeente, te geven. Wordt u onvoldoende of niet geholpen door de gemeente dan stellen we vragen en proberen we te bemiddelen. Zijn er gegronde klachten dan maken we die aanhangig. Ook als u een gezellig praatje over gemeentelijke zaken wilt maken dan bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Grote zaal Leuningjes moet weer snel beschikbaar en gebruiksklaar zijn voor verenigingen

Onze fractie zet zich nu alweer meer dan een jaar in voor het volledig opengaan van de Leuningjes. Daar het College van CDA, VVD, GBW en PvdA/GroenLinks dat eigenlijk niet wil en tot sloop wil overgaan, probeert VVD-wethouder Ouwendijk tijd te winnen. Wij vinden dat niet correct. Immers als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van het asbest en het weer in de oude staat brengen van de Leuningjes. Als op termijn voor de dorpskern Poeldijk andere plannen gepresenteerd worden, dan is dat prima maar dan moet wel daarin meegenomen worden de normaal in gebruik zijnde Leuningjes. Het belang voor behoud Leuningjes is dan één van de afwegingen. Gebeurt dat laatste niet, dan kiest men bewust voor sloop. Dat wil Westland Verstandig niet. We stelden daarover weer vragen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

Back To Top