skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Westland Verstandig: Meer aandacht nodig in Westland voor de verkeersveiligheid zowel structureel als per kern en per straat

Onze fractie heeft al vele malen verzocht onveilige verkeersplekken in Westland in beeld te brengen en te verbeteren. Ons meldpunt krijgt geregeld daar terechte klachten over. Het gaat dan over oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, zebrapaden die niet goed liggen of ‘s avonds lastig op te merken zijn, te hard rijden en hinderlijk vrachtwagenverkeer, onveilige wegsituaties, gebrek aan handhaving etc. Wij vinden het een belangrijke taak van de gemeente om zorg te dragen voor een goede en veilige leefomgeving. Wij vinden het de hoogste tijd worden dat de gemeente Westland eindelijk serieus overgaat tot de aanpak hiervan. Geen dikke rapporten dus, maar concrete maatregelen. Vaak zijn deze eenvoudig en zonder al te veel kosten te realiseren. Natuurlijk moet het College wel willen. Aan die wil schort het vaak nog wel. Taak en plicht van Westland Verstandig om daar iets aan te doen! Vandaar ons meldpunt.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Onbegrijpelijk besluit gemeentewerf. Wat is er aan de hand?

Inmiddels heeft de meerderheid van de Raad en het College van CDA, VVD, GroenLinks en GBW aangevuld met PvdA en D66, ingestemd met het vreemde verkoopvoorstel gemeentewerf ‘s-Gravenzande. Nadat VVD-wethouder de Raad eerst op het verkeerde been zette, werd in 14 dagen tijd de coalitiepartij GBW door CDA en VVD teruggefloten en ziedaar een volstrekt slecht besluit. Een te lage koopsom -€ 235,– per m2-, alle kosten (onderzoeken, sloop, sanering) voor rekening van de gemeente en in Naaldwijk aan de Hoogwerf voorlopig -vanwege verhuizing- investeren € 2.5 miljoen. Voorts aanbesteding voor € 750.000,– (aanleg fietspad) in afwijking van de aanbestedingsregels. Boal waar we het voor doen -dat is i.i.g. het “verhaal”- weigert te beloven dat ze in Westland blijven. Ook de nadelen voor de inwoners van ‘s-Gravenzande -geen werf meer, geen kantoor meer, geen zoutopslag etc.- en het feit dat op een lokaal bedrijventerreinen veel vervoer vragende bedrijven veel overlast geven voor de inwoners telden niet mee voor de hiervoor genoemde partijen. Jammer vinden wij.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de ’s-Gravenzander

Westland Verstandig: Nieuwe winkelcentrum met 2 supermarkten goed voor de kernen ‘s-Gravenzande en Heenweg / jammer dat nieuwe straat niet deels overkapt werd / wel nog veel leegstand! Veel belangstelling bij opening Westland Verstandig BURGERKANTOOR Langestraat 131

Vorige week is het winkelcentrum geopend. Prima en gelukkig zijn de ideeën destijds van Westland Verstandig -minder hoog en minder vierkante meters- gevolgd. ’s-Gravenzande krijgt hierdoor een grotere trekkracht, in het bijzonder door de komst van de 2 supermarkten en goede parkeermogelijkheden. Jammer dat het grootste deel van de overige nieuwe winkels nog leegstaat. De eigenaar moet er alles aan doen om alles snel vol te krijgen. Ook is de nieuwe winkelstraat erg “tochtig” en daarom vroegen we eerder al meerdere keren de Willem II straat geheel of deels te overkappen. Alsnog doen?

Op 10 juni ook de opening van ons BURGERKANTOOR. Bedankt aan allen die aanwezig waren en ook dank aan Beatrix Velsink die in de Spaansche Vloot de gasten keurig van een drankje en hapje voorzag en de Cultuurverbinders uit Monster die het culturele deel voor haar rekening nam.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Monsterse Courant

Westland Verstandig: Centrumplan Monster, bouw beloofde parkeergarage en plannen gemeentehuis moeten nu snel gereed komen. Waarom blijft het zolang stil?

In 2015 presenteerde het College een goed plan voor een mooier dorpshart in Monster. Vorig jaar werd -vanwege het structurele tekort aan parkeerplaatsen in en nabij het centrum- het plan bekend voor de bouw van een parkeergarage en het in september leegkomende gemeentehuis zou volgens de begroting 2017 door dit College gesloopt gaan worden. Opvalt is dat al geruime tijd niets meer vernomen wordt van deze plannen. Westland Verstandig stelde al vragen daarover, maar er kwamen enkel vage antwoorden die wel bevestigden dat er weinig voortgang is. Alles wordt een beetje doorgeschoven. Wij vinden dat een slechte zaak voor Monster. Wij zullen inzetten op een meer snelle doorgang zodat ook Monster krijgt wat het verdient: een aantrekkelijk centrum!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

In de Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Eindelijk meer aandacht voor verkeersdoorstroming Wateringen en Kwintsheul

Vorige week is na aandringen van Westland Verstandig eindelijk door het College erkend dat de huidige doorstroming van het verkeer in en rond de Herenstraat Wateringen / Kerkstraat Kwintsheul verbeterd moet worden. Dat had natuurlijk al lang eerder moeten gebeuren. In en rond Wateringen is voorts het plan voor de bouw van 1.100 nieuwe woningen, waaronder ook starterswoningen, nader toegelicht. Raar is dat het College ook een supermarkt aan de Dorpskade wil, alleen maar omdat een ontwikkelaarsgroep, waaronder dezelfde die bewust Kwintsheul zonder supermarkt laat zitten, een plan heeft ingediend voor de locatie CM/Van der Hoeven. Die supermarkt moet er natuurlijk op die plek niet komen en zeker moet de verbetering van de doorstroming Herenstraat en Kerkstraat daar niet aan gekoppeld worden. Overigens gaf de CDA-wethouder Duijvestijn overigens weer aan dat nog steeds geen zicht bestaat wanneer Kwintsheul haar supermarkt krijgt. In november deel gebouw gerealiseerd en daarna geen activiteit meer. Dit College van B&W heeft gewoon verzuimd met Koornneef in 2012 goede afspraken te maken. Wel € 1.5 miljoen gemeenschapsgeld in verplaatsing Kastanjehof, maar geen supermarkt . Dat had echt anders gekund en gemoeten. Blunder!!!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Langestraat nr.131 of op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a.

 

 

Back To Top