skip to Main Content

Publicaties

In Het Hele Westland

Westland Verstandig: Na 7 magere jaren nu de 7 vette jaren? Andere keuzes gewenst!
Door de opleving van de wereldeconomie en het aantrekken van de woningmarkt staat Westland er nu ook beter voor. De gemeenteschuld is overigens nog veel te hoog. In tijden dat het beter gaat moet men eerst bekijken of bezuinigingen die “in de 7 magere jaren” nodig waren, niet als eerste teruggedraaid moeten worden. Bezuinigd werd vooral op subsidies voor onze verenigingen en groenonderhoud op openbaar gebied en dus ook begraafplaatsen. Westland Verstandig vindt dat beide bezuinigingen deels teruggedraaid moeten worden. Beide bezuinigingen leiden in de praktijk tot problemen. Er is meer geld en dat moet echt ten goede komen aan onze Westlandse burgers. Alleen dit College wil dat niet en gaat meer uitgeven aan de eigen bedrijfsvoering, Westland marketing, inzetten op allerlei vakterreinen dure managers, te dure en te luxe ICT, allerlei vage plannen over nieuwe glastuinbouwherstructureringen, kapitaalsvernietiging door gemeentehuizen Monster, ‘s-Gravenzande en Naaldwijk direct te slopen. Wij blijven gaan voor een beter Westland en gelukkigere Westlandse inwoners.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

In Groot Westland

Westland Verstandig: Echt sturen op bestaande, nieuwe, andere en betere ontwikkelingen die Westland nodig heeft en die ten goede komen aan de Westlandse inwoners
Het Westlandse bestuur moet meer aandacht besteden op het gebied van ZORG, VEILIGHEID, VERKEERSVEILIGHEID, LEEFOMGEVING, PARKEERRUIMTE, STARTERSWONINGEN, geschikte SENIORENWONINGEN met zorg op maat, in iedere kern opvangmogelijkheid voor de inwoners die dringend hulp nodig hebben, goedwerkende regelingen die administratief simpel zijn. Kort en goed: besturen om meer gelukkige Westlanders te krijgen. Westland Verstandig meent dat in de komende jaren nog een hele slag in Westland te maken is op al deze onderwerpen. Daarbij zullen ook andere keuzes gemaakt moeten worden waar de gemeente-euro’s aan uitgegeven moeten worden. Wat ons betreft miljoenen minder naar o.m. Westland Marketing, interne bedrijfsvoering, propaganda College en veel meer naar de zaken die de burgers echt raken. Ook geen zorggelden overhevelen naar de glastuinbouw zoals dit College en coalitie van VVD, CDA, GBW en GL doet!
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

In de Monsterse krant

Westland Verstandig: Leuningjes blijft de gemoederen bezighouden; weer uitzicht op behoud
Op 27 juni heeft de Raad zich andermaal gebogen over de Leuningjes. Gelukkig is de meerderheid van mening dat de door VVD-wethouder Ouwendijk zo gewenste snelle sloop niet moet gebeuren. Bekeken moet worden wat de kosten zijn voor herstel van de 2 zalen. In september kan dan een besluit genomen worden over de aanvullende kosten.
Het College van B&W wil vaart zetten achter de sloop van het gehele gemeentehuis Monster. Westland Verstandig begrijpt dat niet. In Monster is best wel behoefte aan geschikte ruimtes. Waarom wordt dan zonder concreet ander plan de huidige mooie raadszaal gesloopt. De sloopkosten zijn ca. €  500.000,–.
Westland Verstandig vindt ook dat alle meubilair uit het gemeentehuis moet worden verdeeld onder de verenigingen in Westland. College wil dat maar moeilijk aan en lijkt eigen medewerkers en opkopers te prefereren. Ook de kunstvoorwerpen moeten in Monster blijven. Ook daarom zullen we nog een keer verzoeken.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

In Velo/Wateringen

Westland Verstandig-oplossing voor supermarkt is wel de beste en ook reëel
Op 4 juli jl. stelden wij voor aan het College en de Raad om als gemeente zelf maar de onroerende zaak waar nu de supermarkt staat te kopen. Wel tegen kostprijs. Men wilde dat niet omdat het geen “taak van de gemeente” was. Onzin natuurlijk. Omdat een grotere supermarkt moest komen volgens Koornneef verplaatste de gemeente al voor haar rekening de Kastanjehof; kosten € 1.5 miljoen en inmiddels best wel veel ontevreden gebruikers nieuwe Kastanjehof. De gemeente koopt geregeld onroerend goed. Aankoop supermarkt en zelf als gemeente een exploitant zoeken is de beste waarborg voor de inwoners Kwintsheul voor een snelle supermarkt. De gemeente kan voor reële bedragen tot doorverkoop overgaan. Alle kandidaten voor een supermarkt geven aan geen interesse te hebben, omdat zowel prijs als andere condities van Koornneef ofwel onbekend zijn en niet verstrekt worden of irreëel hoog en verstrekkend zijn. Om snel uit deze impasse te komen moet de gemeente ingrijpen. De gemeente kan dat omdat Koornneef bij tal van andere projecten de gemeente nodig heeft. Dit College liet eerder immers een steek vallen door geen exploitatieplicht af te spreken. Dus als goedmaker voor Kwintsheul is de gewenste aankoop verstandig, redelijk en gewenst.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

 

Back To Top