skip to Main Content

Vragen aan het College inzake beschikbaarstelling inrichting van bestaande gemeentehuizen aan verenigingen-instellingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beschikbaarstelling meubilair / planten / lampen etc. van bestaande gemeentehuizen aan verenigingen, instellingen etc.

Vraag 349 2014-2017

Edelachtbaar College,

Eerder heeft Westland Verstandig zich al beziggehouden en heeft ook vragen gesteld over de bestemming van de inventarisgoederen, lampen en planten nu aanwezig in de vier gemeentehuizen. Het College heeft daar antwoord op gegeven, doch gevreesd moet worden dat uiteindelijk toch een opkoper de lachende derde is. Dat willen we voorkomen. Waarom zijn niet verenigingen, zorginstellingen / gezinsvervangende tehuizen benaderd of zij interesse hebben in planten, roerende zaken etc. Zo hangen er in de hal in het gemeentehuis Monster lampen die tweedehands zo’n € 400,– per stuk kosten. Wij vinden dat gemeenschapsgeld goed moet worden besteed en op deze wijze zal dat niet geschieden. Ook bijvoorbeeld Castellistoelen waar er honderden van zijn, doen zo’n € 40,– op internet en een opkoper zal er niets voor geven. In alle gemeentehuizen staan zo’n 300 planten in hydrokorrelbakken. Als die eigendom van de gemeente zijn, dan zouden deze ideaal zijn voor de zorgcentra. In De Lier is alles weggegaan naar opkopers of anderszins opgeruimd, maar niet bij verenigingen terechtgekomen. Dit mag zich niet herhalen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke actie gaat uw College in juli nog ondernemen om een en ander in goede banen te leiden en ervoor zorg te dragen dat geen gemeenschapsgeld verkwist wordt en nog in goede staat verkerende zaken bij stichtingen, verenigingen, ontmoetingscentra of andere plekken terecht gaan komen?
  • Gezien de urgentie van deze vraag gaarne direct actie. Is het College bereid die actie te ondernemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top