skip to Main Content

Raadsmeerderheid voor weer snel in gebruik nemen grote zaal De Leuningjes in Poeldijk

Raadsmeerderheid voor weer snel in gebruik nemen grote zaal De Leuningjes in Poeldijk

Inmiddels is er verwarring ontstaan over de toekomst van De Leuningjes. De voorlopige conclusies van de initiatiefgroep “Hart van Poeldijk” werden maandagavond toegelicht voor een 60-tal Poeldijkers. Die vonden -terecht- dat de gemeente te lang getreuzeld heeft met sanering van het asbest, er snel nu gesaneerd moet worden en de grote zaal weer gebruiksklaar moet worden gemaakt. Als het goed is zal het Hart van Poeldijk dat geluid van de aanwezige Poeldijkers laten doorklinken in hun definitieve advies. Ook Westland Verstandig vindt dat De Leuningjes nu per direct weer geschikt voor gebruik gemaakt moet worden. De gemeente is als eigenaar van het gebouw ook daartoe verplicht. Als op termijn goede ideeën ontstaan over andere locaties in Poeldijk, dan moet dat goed bekeken worden en afgezet worden tegen de exploitatie op dat moment van De Leuningjes. Nieuwe ideeën zullen -naar het zich laat aanzien- best een lange ontwikkeltijd vergen en daar moeten we nu zeker niet op wachten.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top