skip to Main Content

Rondvraag brief directeur

Rondvraag voor de raadsvergadering van 13 september 2016

Bijgaande brief is gezonden door de directeur aan alle personeelsleden. Dit geeft blijkbaar weer onrust en dat betekent dat de organisatie ontregeld lijkt te worden. Bij onze fractie zijn daar andermaal geluiden over binnengekomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt de Raad niet meegenomen in dit traject en is de Raad als hoofd van de gemeente afhankelijk van informatie van ambtenaren?
  • Is uw College bereid om op korte termijn de Raad bij te praten over de diverse ontwikkelingen? Waarom wordt de Raad niet betrokken bij bepaalde keuzes die in deze gemaakt moeten worden?

 bijlage-rondvraag-13-9-16-brief-directeur 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top