skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte inzake Burgemeester Kampschoërstraat

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 26 september 2017

Inzake de Burgemeester Kampschoërstraat krijgt onze fractie van bewoners toegestuurd een afschrift van de site van het RIVM voor zover deze betrekking heeft op hun straat. Op de kaart staan de woningen gemarkeerd en de geluidskwaliteit wordt als slecht bestempeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de Gemeente bekend met de geluidskwaliteitskaart van het RIVM?
  • Kan het College aangeven wat er gebeurt met dit soort kaarten en conclusies van het RIVM?
  • Is het College bereid om hier de conclusie uit te trekken dat er op korte termijn een verkeerscirculatieplan gemaakt moet worden om de gebieden waar de geluidskwaliteit zeer slecht is te ontzien?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

Back To Top