skip to Main Content

Rondvraag inzake bewonerscommissie Phaelea

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 6 juni 2017

Bewonerscommissie Phaelea is al jarenlang doende om Arcade zover te krijgen dat zij het hoognodige onderhoud gaan doen. De vorige wethouder heeft beloofd met Arcade daarover te spreken en te trachten het voor elkaar te krijgen dat de problemen opgelost zouden worden. Blijkbaar is dat niet gedaan, althans niet gelukt.

Dit leidt tot voor onze fractie tot de volgende vragen:

  • De bewonerscommissie heeft een kopie van de brief aan Arcade toegezonden aan de Commissie Ruimte. De bewoners wijzen naar de prestatieafspraken tussen de gemeente en Arcade en met name op de belofte van Arcade om meer onderhoud/renovatie te doen. Kan de wethouder op grond van die afspraken Arcade aanspreken om de bewonerscommissie Phaelea tegemoet te komen?
  • In de prestatieafspraken heeft Arcade ook verduurzaming van woningen toegezegd. Bij eengezinswoningen worden twee labelstappen gemaakt en bij renovatieprojecten zal de huurprijs voor de zittende huurders niet worden verhoogd. Waarom spreekt de wethouder Arcade niet aan in het geval van de woningen aan de Populierenstraat, Hazelaarhof, Abeelstraat, Elzenhof, Lindenstraat, Eikenlaan en Amandelpad te ’s-Gravenzande?
  • Waarom heeft BVO agendering geweigerd ondanks deze betrokkenheid van de gemeente via de prestatieafspraken?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

Back To Top