skip to Main Content

Rondvraag inzake teloorgang Westlands landschap

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 6 juni 2017

Inzake: Teloorgang van het Westlands landschap

Het Genootschap Oud-Westland heeft per brief de gemeente in kennis gesteld van haar ongerustheid over het Westlands landschap en hoe Westland erbij ligt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke actie onderneemt het College naar aanleiding van het persbericht van het Genootschap Oud-Westland waarin zij aangeeft de zorg te delen van de heer Van der Schaft over de teloorgang van Westland en het gegeven dat nauwelijks rekening gehouden wordt met landschappelijk- en dorpsschoon in Westland?
  • In hoeverre wordt iets gedaan met deze noodkreet van het Genootschap Oud-Westland als zij aangeven dat bij het Schelppad en Madeweg en het duingebied rond de watertoren ten onrechte allerlei plannen zijn voor bebouwing?
  • Is het College bereid om met het Genootschap Oud-Westland in overleg te treden omtrent de diverse punten die zij aangeven en waar nog geen onomkeerbare situatie ontstaan is?

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top