skip to Main Content

Rondvraag inzake gemeentehuizen

Rondvraag voor de raadsvergadering van 24 mei 2016

 

Wethouder Meijer van GemeenteBelang Westland liet in een persbericht vorige week weten blij te zijn met het slaan van de eerste paal voor de eerste helft van de twee gemeentehuizen omdat hij zich schaamt mensen te moeten ontvangen “in mijn kamer” en “straks hoeven we ons niet meer te schamen”. Blijkbaar doelt hij op de bestaande gemeentehuizen in ‘s-Gravenzande, Monster, Wateringen en Naaldwijk. Vandaar waarschijnlijk dat in 2 weken tijd op kosten van de gemeente al 2 zinloze feestjes gehouden werden, één in Londen en één in De Naald. We stelden al schriftelijke vragen over deze voorbeelden van ijdeltuiterij. Ook de hiervoor bedoelde ontboezemingen van Meijer zijn alleszeggend hoe de verwaandheid en plucheblindheid bij deze bestuurder is toegeslagen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Schaamt de wethouder zich niet voor deze uitspraken als we zien hoe kwetsbare ouderen en ook scholieren vaak gehuisvest zijn in de Westlandse verzorgingshuizen/scholen? Afgelopen week waren we bijv. bij Strandgoed in Ter Heijde. Prima gebouw maar wel veel lijkend op de huidige bestaande gemeentehuizen. Daar waren alle betrokkenen terecht blij met het gebouw. Waarom daar wel blij voor mensen die daar permanent blijven en ontevredenheid over zijn kamer en nog goede gebouwen van een wethouder die in zijn kamer per week, behalve 6 weken vakantie en daarbovenop ziektes, max 36 uur, maar waarschijnlijk in de praktijk veel minder, is? Hoe denkt de wethouder dat dit overkomt op degenen die met veel slechtere huisvesting genoegen moeten nemen omdat er geen alternatief is?
  2. Nu de eerste paal geslagen is, kan de geheimhouding over het gehele gemeentehuisdossier opgeheven worden. Ik heb destijds onder strakke begeleiding een deel van de stukken mogen inzien. Ik mag daar niets over zeggen vanwege de geheimhouding. De raadsleden en de burgers hebben recht om alles te weten -zeker over deze zinloze geldverkwisting-, transparant en open; Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens en wordt de geheimhouding nog deze week opgeheven? Als het antwoord positief is, dan kan de Raad vanavond, voor zoveel nodig, een opheffingsbesluit nemen.
  3. In het Presidium werd al vermeld dat er onenigheid is over huisvesting van de griffie. Waar komt de griffie? Zoals eerder besproken wordt die toch gehuisvest bij de raadszaal? Is dat veranderd? We weten van niets. Hoe zit dat? Klopt het dat er thans ook nog andere discussies zijn over de indelingen, hoeveelheid werkplekken in de 2 halve gebouwen op 2 plekken?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top