skip to Main Content

Rondvraag inzake uitvoering kindpakket

Rondvraag voor de raadsvergadering van 11 oktober 2016

Betreft: uitvoering Kindpakket

 

Op 1 oktober 2016 verscheen een krantenbericht in het AD over een oordeel van GemeenteBelang Westland over de wethouder El Mokaddem. De teksten waren duidelijk: Melding ervan wordt gemaakt dat het Kindpakket misschien wel een hele andere naam gegeven gaat worden door de Stichting Leergeld, de handelwijze van de wethouder wordt als niet netjes gekwalificeerd en blijkbaar is GemeenteBelang Westland teleurgesteld in haar wethouder. Fractievoorzitter Keizer doet er nog een schepje bovenop onder de kop “GBW hekelt wethouder El Mokaddem”: “Een besluit van de gemeenteraad wordt volledig genegeerd en dat kan écht niet”. En: “Wij willen het coalitieakkoord zo goed mogelijk uitvoeren en dan krijg je dit. Het is hommeles binnen zijn partij (van El Mokaddem, Progressief Westland) en dan komt de wethouder met dit soort promotieberichten naar buiten”.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welk standpunt neemt de wethouder in deze in, nu hem toch bepaaldelijk valsspelen wordt verweten? Westland Verstandig heeft het al eerder aan de stok gehad met deze wethouder die veel te veel het accent legt op zijn eigen promotie en dat stelt boven echt goed inhoudelijk werk en prestaties.
  • Hoe kan deze wethouder nog doorfunctioneren met coalitiegenoten die dit soort berichten in de media brengen?
  • Welke lering trekt de wethouder hieruit voor zijn gedrag in diverse dossiers?

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top