skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 30 augustus 2022 inzake voetpad langs de Haagweg

Recent hebben we geconstateerd dat een voetpad langs de Haagweg is aangebracht vanaf de tijdelijke behuizing van de Oekraïners. Onze fractie is benaderd door inwoners van het betreffende deel van Westland die gaarne zouden zien dat het voetpad wordt doorgetrokken richting het Schelpenpad en liefst richting de Plaats Langeveld.

De vraag is:

  • Is dat realiseerbaar en waarom is enkel het voetpad aangebracht tot aan het gebouw van OBWZ?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top