skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Wonen van 31 augustus 2022 suggesties voor locaties waar mogelijk woningbouw kan plaatsvinden

Onze fractie wordt geregeld benaderd door inwoners uit Westland die suggesties hebben voor locaties waar mogelijk woningbouw kan plaatsvinden voor starters, flexbewoners en senioren met en zonder zorgbehoefte. Het gaat dan vaak om eigen gronden / panden of ideeën op gronden van de Gemeente of derden.

We zien nu een erg onduidelijke Westlandse aanpak en dus te weinig resultaat en gezien de problematiek en grote vraag naar dat soort woningen is coördinatie en een vroege en snelle beoordeling echt dringend nodig. Ook de wens om in de diverse dorpen nog gelegen bedrijfsgebouwen te vervangen door woningen is bekend. Dat laatste speelt in bijna alle dorpen (bijv. De Voegt in Honselersdijk, vd Knaap in Poeldijk en zo zijn er nog veel meer complexen). Het CDA wees recent terecht naar een garagecomplex aan de Rijnweg in Monster. Perfect als daar woningen zouden kunnen komen voor de hiervoor bedoelde Westlandse doelgroep. Voor aangeboden complexen noemen we onder meer Honselersdijk bij de Symfonie of de al jaren leeg staande gronden (schuin tegenover villa Ouwendijk) aan de Naaldwijkseweg te ’s-Gravenzande.

De vragen zijn de navolgende:

  1. Is het College bereid om op heel korte termijn de al ingediende locaties / gebouwen zoals hiervoor genoemd te bekijken op mogelijke snelle ontwikkeling? Is het College bereid om met derden hierover overleg te voeren en vooral op snelle realisering aan te sturen?
  2. Is het College bereid om per dorp aan te geven welke bedrijfs- of kantoorcomplexen in aanmerking komen voor een snelle omzetting naar genoemde woningen?
  3. Hoe kan het College bewerkstelligen dat er een gelijk speelveld ontstaat tussen vorenstaande ontwikkelingen en de ontwikkelingen voor andere ontwikkelaars die praktisch alleen dure woningen mogen realiseren?
  4. Van het vorige College begrepen we dat de Provincie nog wel eens spelbreker was bij mogelijk snelle uitvoering. Is het College bereid en in staat te zorgen dat met de Provincie snel gekoppeld kan worden en dat de Provincie ook maatwerk levert? We bedoelen met dit laatste dat niet alleen gekeken wordt naar de huidige bestemming van gronden maar ook bovenal naar het al jaren bestaande en huidige en toekomstige gebruik!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top