skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie MO van 29 augustus 2022 te hoge grafrechten en te ingewikkelde (verlengings)procedures

Bij onze fractie komen met regelmaat opmerkingen binnen over te hoge grafrechten en te ingewikkelde (verlengings)procedures. Het komt zelfs voor dat onze inwoners gedwongen worden uit te wijken naar een andere gemeente danwel te kiezen voor crematie omdat dat veel goedkoper is. Vastgesteld moet worden dat de Westlandse grafrechten veel hoger zijn dan andere gemeenten. Dat werd in het verleden toegeschreven aan de aantallen gemeentelijke begraafplaatsen – 6 – en het hoge onderhoudsniveau. In het verleden is toegezegd de regels omtrent grafrechten eens kritisch onder de loep te nemen. Dat moet nog gebeuren. Ook was en is Westland Verstandig voorstander van de inzet van vrijwilligers bij het verzorgen en beheer en ook dat weer terug gegaan wordt naar de oude beheersvorm met gemeentelijke beheerders die ook weer een herkenbaar aanspreekpunt op de begraafplaatsen zijn. Dat was ook de situatie voor 2018 en daar waren de ervaringen goed mee.

De volgende vragen:

  • Is het College bereid en in staat om in 2023 met voorstellen te komen om de hiervoor genoemde wensen met betrekking tot de grafrechten in Westland anders op te zetten en de grafrechten te brengen op het niveau van andere gemeenten, welke voorstellen dan kunnen landen in de begroting van 2024?
  • Is het College bereid om vanaf nu al een aantal maatregelen met betrekking tot de begraafplaatsen te nemen die voor wat betreft het budget gebracht kunnen worden onder de reeds begrote bedragen, zoals de opstart van de inzet van vrijwilligers bij beheer en onderhoud en samen met inwoners verbeteren van het onderhoud, betere en duidelijkere regels over verlenging van rechten en nog heldere communicatie bij de ruiming van graven?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top