skip to Main Content

Rondvraag voor de Raadsvergadering van 10 juni 2014

Rondvraag voor de Raadsvergadering van 10 juni 2014

Van Westlandse burgers ontvangt de fractie van Westland Verstandig het bericht dat per 1 juli 2014 de Naaldhorst niet langer meer de afdeling revalidatie in stand houdt. Dit betekent derhalve dat Westlanders die moeten revalideren na een zware operatie, CVA of hartinfarct vanaf 1 juli niet meer in Westland terecht kunnen. Gevolg daarvan is dat iedere oudere burger naar Den Haag of Delft moet om te revalideren. De familie wordt daarmee opgezadeld met een enorm probleem, namelijk hoe ga je daar komen en zeker voor de partners van de oudere revalidatiezorgbehoevenden geeft dat problemen. Immers de Plusbus rijdt niet naar Den Haag of Delft, een directe busverbinding is er ook niet vanuit bijvoorbeeld Poeldijk naar Delft. Ook voor de patiënt zelf is een en ander enorm ververvelend.

Westland Verstandig vindt dit een verarming en eigenlijk een onacceptabele wijziging in de zorg in de gemeente Westland en daarom absoluut onacceptabel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College bevestigen dat inderdaad vanaf 1 juli niet meer gerevalideerd kan worden in Westland?
  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat dit een ongewenste en onacceptabele situatie is en dat hier een oplossing voor moet worden gevonden?
  • Wat gebeurt er met Westlanders die al zijn opgenomen in de Naaldhorst voor revalidatie na 1 juli 2014?
  • Dringend en dwingend overleg zal gevoerd moeten worden met Reinier de Graaf, Pieter van Foreest en mogelijkerwijs Careyn om in deze tot een oplossing te komen voor dit probleem. Wat is de rol van het Zorgkantoor en andere belanghebbenden in deze?
  • Is het College bereid eventueel zelf initiatieven te nemen en te financieren om in deze situatie zelf voorzieningen te maken al of niet samen met andere zorgaanbieders?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top