skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanhoudende klachten over slecht OV-vervoer door EBS

15 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanhoudende klachten over slecht OV-vervoer door EBS

 

Vraag 181 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In korte tijd komen bij onze fractie tientallen klachten binnen over niet rijdende bussen. We willen allemaal een goed openbaar vervoer van en naar Westland, maar de wijze waarop EBS inhoud geeft aan dit vervoer is slecht te noemen.

Hieronder twee voorbeelden van recente klachten:

“U heeft al enkele malen het OV geagendeerd, waarvoor dank.
Maar helaas zit er nog geen verbetering is, dus hier wat ervaringen van onze dochter die sinds september 2023 in Delft naar school gaat.
Meerdere keren staan wachten op een bus die niet kwam en erachter komen dat het Westland ronduit slecht bereikbaar is met het OV.
Hieronder zomaar een dag:
Ik zit op school op Inholland Delft. Elke dag is het weer een uitdaging om met het ov van en naar school te reizen. Het liefst zet ik mijn fiets bij de bushalte van de Heenweg neer. Dit is het dichtstbij, maar helaas fiets ik elke dag naar het busstation Naaldwijk omdat bus 455 vaak niet rijdt.
Vandaag was het bijvoorbeeld weer drama. Ik wil van school naar huis. Ik kijk op 9292.nl en zie dat de bus 455, die ik normaal hoor te nemen, uitvalt, net zoals de bussen ervoor en erna. Dus ga ik maar met bus 40 naar het station. Bij het station aangekomen wil ik via Rijswijk naar Naaldwijk. Helaas de trein richting Rijswijk net gemist en door werkzaamheden rijdt hij ook niet zo vaak als normaal. In plaats van wachten op een nieuwe trein pak ik de sprinter naar Schiedam. Dan kan ik bus 456 nemen naar Naaldwijk.
Aangekomen op Schiedam zie ik dat 456 uitvalt. Dus moet ik, samen met ongeveer het hele Westland, wachten op de volgende bus, die gelukkig wel rijdt. Na een tijd in een overvolle bus gezeten te hebben kom ik eindelijk aan op het busstation. En dan nog 20 min naar huis fietsen.
Hopelijk steunt dit u in uw strijd voor een beter bereikbaar Westland.”

en

“In december heeft er een artikel van jullie in de Westlandse krant gestaan over het OV in het Westland. Ik wil daar nog graag op reageren.
Wij wonen in ‘s-Gravenzande en mijn dochter moet dagelijks met het OV naar haar opleiding in Rotterdam. Zij moet dan bus 31 van ‘s-Gravenzande naar Hoek van Holland nemen. Regelmatig komt er echter geen bus opdagen op. Wanneer de volgende bus na 20 minuten dan wel komt opdagen, mist zij vervolgens haar aansluiting met de metro naar Rotterdam. Gevolg: zij moet in Hoek van Holland weer 20 minuten wachten op de volgende metro en is daardoor te laat op school.
Soms probeert zij dan maar een bus eerder te pakken in de hoop dat zij dan niet te laat komt, maar dan komt het ook regelmatig voor dat de bus niet komt opdagen. Dit geldt trouwens ook voor de terugreis (Hoek van Holland – ‘s-Gravenzande). Waardeloos dus.
Zij heeft ook regelmatig geprobeerd via Naaldwijk – Schiedam te reizen naar school, maar dit werkt ook totaal niet. De opstapplaatsen in ‘s-Gravenzande zijn ten eerste veranderd. Vroeger kon zij opstappen bij de Naaldwijkseweg, nu moet zij 20 minuten lopen naar de bushalte bij de Heliotroop in ‘s-Gravenzande. Dat is de dichtstbijzijnde halte voor ons vanaf het Zandevelt. Wanneer zij bus 456 terug neemt van Schiedam naar Naaldwijk, mist zij altijd de aansluiting van bus EBS 455 die van Naaldwijk naar ‘s-Gravenzande gaat. Zij staat dan ook standaard 20/30 minuten te wachten in Naaldwijk. Lijkt mij een kwestie van communicatie tussen de buschauffeurs (?).
Wanneer ik zelf voor mijn werk vanuit Den Haag kom (EBS 456) en ik moet overstappen op bus 455 dan is er ook nooit een goede aansluiting en sta je lang te wachten op de volgende bus.
Ik hoop dus dat er inderdaad eens goed gekeken wordt naar het OV in het Westland. Deze was al niet opperbest, maar is alleen maar slechter geworden.”

De wethouder geeft steeds aan dat overleg met EBS gevoerd wordt en dat de problemen worden opgelost, echter in de praktijk blijkt dat gewoon niet te werken. Elders in Nederland wordt EBS veel meer in het nauw gedreven en wordt gedreigd met opzegging van de concessieovereenkomst. De indruk bestaat dat er te slap wordt opgetreden richting EBS door MRDH en in het verlengstuk daarvan de gemeente.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Na de toezegging door de wethouder dat hij de kwestie bij de MRDH en EBS zou aankaarten, is geen zichtbare verbetering opgetreden. Is dit voor de wethouder reden om een tandje bij te zetten richting MRDH en EBS en ook MRDH te verzoeken EBS de wacht aan te zeggen als nu niet per ommegaande verbetering optreedt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

 

 

Back To Top