skip to Main Content

Zeker geen verschraling cultuur en Bibliotheek door kaasschaaf van 2%

Zeker geen verschraling cultuur en Bibliotheek door kaasschaaf van 2%

Doordat er structureel bezuinigd moet worden door de gemeente Westland moeten organisaties zoals de Westlandse Bibliotheek ook 2% inleveren van de structurele subsidie (€ 2.635.000,– over 2023) die zij ontvangt van de gemeente over 2024. Van belang is het te weten dat de Bibliotheek over 2024 structureel ontvangt € 2.741.000,– omdat ze door indexeringen ongeveer € 155.000,– extra krijgt. Daarnaast ontvangt de Bibliotheek over 2024 nog € 900.000,– uit het Coronafonds voor onder meer extra activiteiten in 2024. De 2% wordt dus ruimschoots opgevangen en dus kan de Bibliotheek al haar belangrijke taken gewoon uitvoeren, dus ook aanpak laaggeletterdheid. Partijen als CDA en D66 fulmineren al maanden dat er een verschraling plaatsvindt van de bibliotheektaken door de 2% kaasschaaf, maar dat klopt natuurlijk van geen kanten. Wel zullen voor 2025 en volgende de nieuwe activiteiten van de Bibliotheek bekeken moeten worden op nut en noodzaak en de financiële gevolgen.

Hetzelfde financiële verhaal kan gehouden worden over Cultuurweb. Cultuurweb krijgt jaarlijks meer dan € 1 miljoen van de gemeente aan subsidie. Ook zij krijgt structureel meer in 2024 ondanks de kaasschaaf en ook zij ontvangt extra geld uit het Coronafonds voor de komende 3 jaren. Dus de opmerkingen van met name CDA en D66 over de gevolgen van de 2% kaasschaaf slaan kant noch wal. Beide partijen trachten door sentimentele uitingen een onjuist beeld te creëren enkel in een poging verloren kiezers terug te winnen naast de slechte hunkering van enkele raadsleden van die partijen om aandacht! Zo maken ze Westland echt niet beter! Opvallend is dat de budgetten van welzijnsorganisatie Vitis en het Sociaal Kernteam ook met 2% zijn ingekort en deze organisaties vangen dat zelf op en klagen niet.

Back To Top