skip to Main Content

Vragen aan College inzake diverse verkeerssituaties

13 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake diverse verkeerssituaties

 

Vraag 180 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Inzake Wateringen zou door het College een avond georganiseerd worden over kortetermijnoplossingen voor de verkeersdoorstroming in Wateringen, maar ook structurele oplossingen om te komen tot een betere verkeersdoorstroming in Wateringen. Diverse inwoners van Wateringen hebben daar hun visie op gegeven en het lijkt goed om dat een keer gezamenlijk te behandelen om te bezien of daar op korte termijn mogelijkheden voor zijn.

De wethouder heeft toegezegd dat voor wat betreft de Koningin Julianaweg op korte termijn de nodige aanpassingen zouden gaan plaatsvinden, zulks na het rapport van Arcadis en ook na een aantal terechte opmerkingen over de verkeersveiligheidsaudit fase 1 Koningin Julianaweg. Tot nog toe hebben we daar niets van gemerkt en er vinden ook geen werkzaamheden of aanpassingen plaats.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer gaat de avond over Wateringen georganiseerd worden zoals toegezegd?
  2. Hoe staat het met de verbeteringen van de Koningin Julianaweg en toezeggingen daarover en de belofte van de aannemer dat hij de kosten van de aanpassingen voor zijn rekening neemt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top