skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvulling vragen kroosproblemen Juliahof-Vliettuinen Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvulling vragen kroosproblemen Juliahof-Vliettuinen Wateringen

 

Vraag 142 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig stelde een vraag op 4 september jl. over het overtollige kroos in Juliahof. Inmiddels is gebleken dat in het noordelijke deel van Wateringen heel veel sloten die zijn afgedekt met een dikke laag kroos voorkomen. Er zijn meldingen gedaan hierover in juni tot en met begin augustus door meerdere bewoners, maar er is sindsdien niets gedaan.

Bijgevoegd wordt een situatietekening alsmede foto’s waarop ook de naam van de plek waar de foto’s genomen zijn wordt aangegeven.

bijlage artikel 42-vraag 142 schets en foto’s

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

  • Wat gaat het College doen aan dit probleem wat blijkbaar groter is dan alleen Juliahof?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top