skip to Main Content

Vragen aan College inzake bestrating Zwetburgh De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bestrating Zwetburgh De Lier

377 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Zwetburgh te De Lier. Voor huisnummer 40 staat een uit de kluiten gewassen boom waarvan de wortels de stoep steeds maar weer omhoog drukken. Dit geeft onveiligheid en ook reparatie leidt niet tot de nodige verbetering. De betreffende wortel van de boom zal verwijderd moeten worden. Wellicht is ook de boom te groot geworden en is toe aan vernieuwing. Bijgaand een foto van de situatie.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is vorenstaande situatie bij de Gemeente bekend en waarom wordt hier niet aan de omwonenden die hierover klagen een fundamentele oplossing geboden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top