skip to Main Content

Vragen aan College inzake boten te water laten ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake boten te water laten ‘s-Gravenzande

Vraag 798 2018-2022

Edelachtbaar College,

In Westland zijn er heel veel botenbezitters die de boten in het najaar uit het water en in het voorjaar in het water wensen te plaatsen. In ’s-Gravenzande was er een plaats bij de Dijckerwaal waar boten er in en er uitgehaald konden worden. Dat is nu niet meer mogelijk vanwege het schoolgebouw. Nu geschiedt het uit het water halen bij de visplaats nabij de Dijkckerwaal waarbij de trailers over de stoep en in het plantsoen staan en het fietspad blokkeren. Op zich geen wenselijk situatie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke voorziening heeft het College gecreëerd nu de goede plek bij de Dijckerwaal is komen te vervallen door de bouw van de school?
  • Is het College bereid om één en ander op korte termijn te laten regelen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top