skip to Main Content

Vragen aan College inzake functioneren EBS en het steeds maar weer uitvallen van busritten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake functioneren EBS en het steeds maar weer uitvallen van busritten

 

Vraag 156 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Kort geleden heeft onze fractie diverse acties ondernomen om het tekortschieten van EBS aan de kaak te stellen. Gezegd is dat per 1 november EBS de zaak weer onder controle heeft en EBS heeft ook een enorm bedrag ontvangen van de Metropoolregio om financiële tekorten aan te zuiveren.

Niettemin krijgen we nog steeds klachten binnen dat een EBS-bus gewoon niet komt opdagen ondanks het feit dat wel volgens de apps de bus op tijd zou arriveren. Ook worden verzoeken om informatie en klachten nog steeds niet beantwoord. Door het wegvallen van de busverbinding komen nog steeds mensen te laat aan bij het ziekenhuis, op hun werk of op hun school.

Wij voegen bij een tekst van een dergelijke gebruiker aan EBS en ook daar wordt gewoon geen enkele reactie op gegeven:

“Afgelopen woensdag moest ik mij voor mijn half jaarlijkse controle om 09.00 uur melden bij mijn arts in het Reinier de Graafziekenhuis te Delft. Ik stond om kwart voor 8 bij de halte Nederhof. Op de 2 apps die ik van het OV heb stond dat de bus om 07.53 uur bij de halte zou arriveren. En wat schetst mijn verbazing. Hij komt NIET opdagen. Vervolgens komt de bus van 08.08 te laat bij de halte. Ik heb de buschauffeur gevraagd of hij de 455 wilde oproepen om op Naaldwijk even te wachten i.v.m. overstappers. Hij heeft dit tot 5 keer aan toe gedaan. Er kwam totaal GEEN reactie van de betrokken buschauffeur. Conclusie, mijn aansluiting naar Delft weg en te laat op mijn afspraak. Ik wil opmerken dat ik 2x per jaar mij op de afdeling Oncologie/Hematologie moet melden. Dit heeft grote impact op mij. Ik stond op tijd bij de bushalte en WEER laat EBS het afweten. Ik wil graag een terugkoppeling hierover ontvangen.
Tot slot geef ik graag aan of jullie als EBS je realiseren wat een ongelooflijk klote bedrijf jullie zijn. Ik ga al 35,5 jaar met de bus naar mijn werk. Of het nu Den Haag CS, Rijswijk CS of nu Schiedam CS is, het is DIEPE ELLENDE. Hebben jullie je dit door!!!”

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College nu concreet doen richting EBS en richting de Metropoolregio nu EBS blijft verzaken en ook als er wat fout gaat op geen enkele wijze aanspreekbaar lijkt te zijn middels klachten of berichten?
  • Het probleem wordt urgent en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit niet langer meer kan op deze wijze?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top