skip to Main Content

Vragen aan College inzake geen gelijk speelveld tussen collegepartijen en andere niet-collegepartijen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake geen gelijk speelveld tussen collegepartijen CDA, LPF, VVD en CU-SGP en andere niet-collegepartijen doordat College op kosten van de gemeente via de WOS –Westland Report en rapportage over Floragebied- gratis reclame maakt op kosten van de gemeente en onze inwoners

 

Vraag 1209 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig wordt door een groot aantal inwoners benaderd die zich storen aan de wijze waarop het College zich profileert in Westland Report en het Floraprogramma op de WOS wat geregeld daar te zien is. Dit zijn programma’s die gemaakt zijn op kosten van de gemeente en nota bene door nummer 16 van de CDA-lijst, die blijkbaar de opnames gemaakte heeft volgens de aftiteling. Dit klopt toch niet en is weer typisch gedrag van dit College en van de collegepartijen die zich niets aantrekken van wat dan ook. In ieder geval is het geen gelijk speelveld met andere partijen die niet in het College zitten en die hun activiteiten zelf moeten bekostigen.

Gemeentetijd van ambtenaren en wethouders moet toch anders besteed worden. Dit doe je toch niet: op kosten van de gemeente reclame maken voor jezelf (wethouder) en de collegepartijen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft de voorzitter van het College niet ingegrepen toen deze programma’s werden gemaakt, nota bene door één van de kandidaten van het CDA?
  • Eerder hebben we al gevraagd wat de kosten zijn, maar daarop is nog niets vernomen. Welke kosten heeft de gemeente gemaakt voor deze programma’s en kunnen deze per ommegaande getoond en onderbouwd worden?
  • Hoe veel gemeentetijd –ambtenaren, communicatiemedewerkers, wethouders- is gemoeid geweest met het maken van de opnames en voorbereiding daarvan?
  • Is dit naar het oordeel van het College een voorbeeld van goed bestuur?

Gezien de urgentie graag deze week nog uitsluitsel!

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top