skip to Main Content

Vragen aan College inzake gevaarlijke verzakkingen in nieuwbouwwijk Lierkwartier Aan de Lanen fase 2

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 december 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake gevaarlijke verzakkingen in nieuwbouwwijk Lierkwartier Aan de Lanen fase 2

 

Vraag 161 2022-2026

Edelachtbaar College,

In de nieuwbouwwijk Lierkwartier Aan de Lanen fase 2 verzakt op vele plaatsen het trottoir doordat de hemelwaterafvoer niet goed is geregeld. Het regenwater komt blijkbaar niet in het riool terecht in de daarvoor bestemde waddies, maar op straat en daardoor spoelt het zand weg tussen de tegels / klinkers waardoor de tegels / klinkers los komen te zitten of zelfs wegspoelen onder de schuren. Als het vriest wordt het trottoir ook een ijsbaan.

De diverse bewoners hebben los van elkaar zowel de gemeente als de ontwikkelaar aangeschreven en verzocht een oplossing voor het probleem te geven. De gemeente zou hebben aangegeven de situatie te betreuren maar dat de wijk nog niet is opgeleverd en de gemeente dus niets kan doen. De ontwikkelaar geeft de schuld aan alle bewoners omdat die hun tuinen niet goed zouden hebben aangelegd. De bewoners zijn het daar uiteraard niet mee eens en wensen dat het probleem opgelost wordt. De bewoners vinden ook dat de gemeente hier een taak en plicht heeft om op korte termijn tot een oplossing te komen.

Foto’s worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande problematiek en waarom wordt door de gemeente afhoudend gereageerd op verzoeken om tot een oplossing te komen?
  • Waarom zorgt de gemeente dan wel de projectontwikkelaar niet voor een oplossing van deze problemen?
  • Is het College bereid om contact op te nemen met de bewoners en de ontwikkelaar, zulks om te komen tot een snelle oplossing van de problemen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top