skip to Main Content

Vragen aan College inzake het blijft problemen geven met het busvervoer van EBS ondanks beloften van beterschap

10 januari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake het blijft problemen geven met het busvervoer van EBS ondanks beloften van beterschap

 

Vraag 167 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie blijven klachten binnenkomen over EBS en het niet verschijnen van bussen, terwijl dat wel in de systemen wordt aangekondigd.

Het navolgende treffende voorbeeld –maar er zijn er veel meer- kan gegeven worden:

In januari gaan twee personen op leeftijd met bus 31 van Hoek van Holland / Herman Visserweg naar ’s-Gravenzande / De Brug. Bus 31 zou volgens het rooster te 16.07 uur voorrijden. Er was geen digitaal infosysteem bij de halte aanwezig, waarover we al eerder vragen stelden, maar de OV-app bevestigde de komst van de bus. Tegen de tijd van aankomst was er een + van 2 minuten en dat bleef zo doorgaan en uiteindelijk na 10 minuten verscheen de bus nog steeds niet en de app bleef steken op +2.

Het telefoonnummer van de klantenservice was beschikbaar, maar de kosten van dat servicenummer waren € 1,– per minuut. Daar hebben de betreffende mensen van afgezien vanwege de kosten en eerdere ervaringen dat er heel veel euro’s verloren gaan door non-verbinding. Blijkbaar wil men het servicenummer verbinden aan het ontmoedigingsbeleid of zelfs een verdienmodel. Dat nummer zou toch per direct kosteloos gemaakt moeten worden, zeker gezien de vele wanprestaties die EBS levert met betrekking tot het vervoer.

Bij deze vraag wordt gevoegd de verwijzing naar de betreffende info bij de bushalte.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College ermee bekend dat indien busreizigers van EBS met een probleem geconfronteerd worden wat door EBS veroorzaakt wordt, voor het telefoonnummer van de klantenservice van EBS € 1,– per minuut wordt gerekend?
  2. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat service niet inhoudt dat forse bedragen in rekening gebracht worden voor zakelijke telefoongesprekken?
  3. Is het College bereid om EBS en in ieder geval ook de MRDH, op het vorenstaande aan te spreken en ervoor te zorgen dat het servicenummer gratis wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top