skip to Main Content

Westland Verstandig wil nog steeds snel 800 tot 1.600 arbeidsmigranten huisvesten op Horti Campus-terrein, naast 200 starterswoningen en het Vakcollege

Westland Verstandig wil nog steeds snel 800 tot 1.600 arbeidsmigranten huisvesten op Horti Campus-terrein, naast 200 starterswoningen en het Vakcollege. Raad akkoord met grondverwerving en dus nu doorpakken!

De bouw van goedkope starterswoningen is één van de opgaven van dit gemeentebestuur. Stappen om tot realisering te komen duurden (te) lang, maar er komt eindelijk beweging. In ieder geval ca. 100 op een deel van de HOT-locatie aan de Middel Broekweg en 200 op de Horti Campus. Snelle realisatie is belangrijk. Ook werden 50 starterswoningen al verwezenlijkt in het Flynth-kantoorpand in Naaldwijk. Op deze weg moet doorgegaan worden!

Ook is het plan om op de Horti Campus 800 tot 1.600 arbeidsmigranten te huisvesten in 400 eenheden. Als dit plan doorgaat, dan wordt door Westland een flinke stap gezet om dit al jaren bestaand vraagstuk op te lossen. Een eigen Campus, met eigen voorzieningen.

Westland Verstandig hoopt dat door dit plan het omstreden plan van de huisvesting van 700 arbeidsmigranten in De Lier geen doorgang zal vinden. Ook dat de huisvesting op de bedrijven door het College nu eens voortvarend wordt opgepakt!

De Raad nam eerder aan het prestigieuze Flora Horti Campus-plan. Dat gebeurde toen raadsbreed. Dan weet je dat de gronden die daarvoor nodig zijn gekocht moeten worden. Als Raad moet je dan consequent zijn: als je A zegt moet je ook B zeggen. Jammer dat 1 partij (LPF) dan toch tegen aankoop stemt omdat ze het te riskant vinden. Ook zouden ze verrast zijn over de aankoop, maar ook LPF was aanwezig op 15 december 2023 toen alle fractievoorzitters akkoord ermee gingen dat het College voor 31 december 2023 tot aankoop overging. Blijkbaar was LPF dat vergeten tijdens de raadsvergadering van gister. Zo wordt besturen en snel handelen wel erg lastig gemaakt, maar ja politieke spelletjes zijn dan belangrijker!

Ook de bouw van het Vakcollege zal snel opgepakt moeten worden. Belangrijk om genoeg leslokalen te krijgen! Ook goede plek daarvoor.

Bron van zorg is nog de instemming van de Provincie voor medewerking aan het hele Flora Horti Campus-plan. Het College stelde Westland Verstandig gerust en de Provincie is akkoord gegaan met het hele masterplan.

 

Back To Top