skip to Main Content

Vragen aan College inzake houtkachels

8 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake houtkachels

 

Vraag 178 2022-2026

Edelachtbaar College,

Gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden. Voorts is er nauwelijks ruimte voor de gemeenten om lokale regels te stellen voor het afvoeren van het rookgas. In artikel 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen regels gesteld worden, maar dan moet wel sprake zijn van inbreuk op de openbare orde.

Inmiddels is er wel een Schone Lucht Akkoord gesloten tussen Rijk, Provincies en gemeenten. Het doel van dat akkoord is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vanuit het Schone Lucht Akkoord worden bedragen beschikbaar gesteld om overlast van houtkachels te verminderen en liefst te voorkomen. In 2023 is een bedrag van € 7 miljoen landelijk daarvoor vastgesteld. Ook is er een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) en de gelden daarvan zijn bedoeld voor gemeenten die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Westland zich aangemeld voor het Schone Lucht Akkoord? Blijkbaar is aansluiting te allen tijde mogelijk. Zou de gemeente Westland niet zijn aangesloten, kan alsnog aansluiting plaatsvinden. Na aansluiting kan aanspraak gemaakt worden op een Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA).
  1. Is het College bereid om dan die subsidie in te zetten voor het bevorderen van schone lucht in Westland?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top