skip to Main Content

Westland moet echt starterswoningen gaan bouwen. De gemeente is aan zet om dit al te lang bestaande probleem op te lossen

Westland moet echt starterswoningen gaan bouwen. De gemeente is aan zet om dit al te lang bestaande probleem op te lossen

De gemeente Westland moet de woningen bouwen waarop onze inwoners aan het wachten zijn. Dat geldt zowel voor starters- als seniorenwoningen. De ruimte in Westland is schaars. Westland Verstandig wil in ieder geval dat snel betaalbaar gebouwd wordt. Dat kan en moet snel gebeuren op locaties die daarvoor geschikt zijn. Ook als het verplaatsbare woningen zijn.

Westland Verstandig wil het HOT-perceel van ruim 5 ha aan de Middel Broekweg in Honselersdijk inzetten. Dus niet het deel van dat perceel dat tegen Honselersdijk aan ligt, maar het deel wat aan de Middel Broekweg ligt. Daar is plaats, daar is een goede ontsluiting en daar zijn geen bezwaren te verwachten mits het belang van de buren in acht genomen wordt. Westland Verstandig vindt de gedachte dat dit deel van het perceel per se voor de tuinbouw moet blijven een rare. Het perceel ligt al vele jaren braak. In Westland liggen -ook al vaak vele jaren- nog honderden hectaren grond braak en daar hoor je echt niemand over binnen de gemeente of LTO. Dus deze 4 ha zal zeker geen afbreuk doen aan Westland voor wat betreft de tuinbouw, maar zal wel een grote bijdrage leveren aan de grote vraag naar goedkope woningen. De weerstand van LTO lijkt dan ook niet echt goed doordacht. LTO moet zich meer zorgen maken over de vele braakliggende percelen en de vele percelen met heel slechte kassen in Westland. Dus stoppen met dit soort bezwaren en aub echt meedenken aan wat goed voor Westland en de tuinbouw is.

De Provincie wil dat gemeenten veel meer goedkope woningen realiseren. Westland wil dat nu concreet snel doen, maar dan moet Westland natuurlijk wel de ruimte van de Provincie daarvoor krijgen op deze kavel aan de Middel Broekweg.

Westland Verstandig is ervan overtuigd dat alleen snelle bouw van goedkope woningen gerealiseerd kan worden aan de zijde van de Middel Broekweg en dus niet aan de kant van Honselersdijk. De Provincie zou daar toch ook akkoord mee moeten gaan, mede gezien haar recente berichten over meer goedkope woningen. Westland geeft daar dan als eerste gemeente uitvoering aan.

Ondanks de harde toezegging van de gemeente aan de omwonenden in de bestaande woonwijken dat enkel Westlandse starters gehuisvest zullen worden, moeten we toch vrezen dat er bezwaren gaan komen. Dus willen we de vaart erin houden, dan aan de andere kant bouwen en wel aan de zijde van de Middel Broekweg. Dan kan als de Provincie akkoord gaat. Wellicht dat ook de Provincie eens gewezen wordt op hoe Westland ruimtelijk er uit ziet. Als het al nodig is de Provincie aanbieden de percelen aan de Waellandweg, Molenweg, Poeldijkseweg, Opstalweg (samen meer dan ruim 5 ha), die eerder genoemd werden door de Provincie, voor verplaatsbare woningen, weer enkel voor de tuinbouw te gaan inzetten. Per saldo is er dan geen afname van tuinbouwgrond.

Back To Top