skip to Main Content

Westland Verstandig wil nu wel een onderzoek naar gebruik gronden in Westland

Westland Verstandig wil nu wel een onderzoek naar gebruik gronden in Westland. Welke gronden zijn in Westland echt nodig om de tuinbouw in Westland als belangrijke economische motor te handhaven en liefst te versterken

Van de ruim 9.000 ha die Westland groot is, is bijna 5.000 ha bestemd voor de glastuinbouw. Ca. 1.000 ha is water. Wonen, groen, recreatie, industrie, wegen, fietspaden etc. zijn dan totaal ca. 3.000 ha.

Door Westland rijdend worden heel veel percelen waargenomen waar al vele jaren geen kassen staan. Die liggen braak! Ook zie je op dezelfde tocht heel veel volstrekt verouderde kassen waar niet of nauwelijks nog in geteeld kan worden.

Naar verluidt staan er in Westland ca. 2.300 kassen waarvan 1.200 zwaar verouderd zijn. Vaak staan die verouderde kassen ook nog eens bij elkaar met veel braak liggende percelen er om heen. We noemen gebieden als Westduinlaan in Monster, de Symfonie in Honselersdijk, maar zo zijn er nog heel veel meer gebieden in heel Westland te noemen die geen enkele bijdrage (meer) leveren aan Westland als de glazen stad van Europa.

Deze verouderde kassen en braakliggende percelen heeft Westland blijkbaar niet nodig om toch nr. 1 in Nederland en de wereld te zijn op het gebied van de tuinbouw, innovatie en nieuwe ideeën.

Westland Verstandig gaat nog maar een keer het initiatief nemen om het College te verzoeken grondig uit te zoeken welke delen van de 5.000 ha bebouwd zijn met goede kassen en welke percelen braak liggen of in beslag genomen worden door zwaar verouderde kassen. Dit moet dan ook ruimtelijk goed in beeld worden gebracht. Als dat in beeld is, dan kunnen we als Westland verdere plannen maken en een aantal ruimte eisende dringende grote vraagstukken (zoals meer groen, meer passende woningen voor starters, senioren, groepswonen) snel oplossen. Voorts kunnen we dan de Provincie en lobbyorganisatie Glastuinbouw Nederland overtuigen dat niet alle voor glastuinbouw bestemde gronden “heilig” zijn. We kunnen dan ook zorgen dat Westland groener en leefbaarder wordt, een betere wegeninfrastructuur krijgt, beter openbaar vervoer, meer recreatie, meer ruimte voor de maakindustrie etc. Dat laatste zal in de nabije toekomst zeer belangrijk worden. Immers duidelijk is dat florerende tuinbouw en goede en prettige leefomgeving hand in hand gaan. Want zonder mensen geen tuinbouw en geen mensen als alle leefomstandigheden niet goed geregeld zijn!

Westland Verstandig zal bij motie een dergelijk onderzoek vragen. Overigens werd al eerder toegegeven door het bestuur dat een dergelijk onderzoek wenselijk gezien werd, maar blijkbaar is beloven eenvoudiger dan doen! Wel belangrijk.

Back To Top