skip to Main Content

Vragen aan College inzake invulling huishoudelijke hulp

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

31 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake invulling huishoudelijke hulp

 

Vraag 136 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen herhaaldelijk klachten binnen van inwoners die WMO huishoudhulp hebben, een aantal uren toegewezen hebben gekregen, maar waar de huishoudelijke hulp maar gedeeltelijk uitvoering aan geeft omdat er een personeelstekort zou zijn.

Daarbij rijzen bij onze fractie twee vragen:

  1. Is deze praktijk bekend en welk toezicht wordt er vanuit de gemeente gehouden dat ook daadwerkelijk de uren gemaakt worden die waarschijnlijk contractueel ook zo geregeld zijn?
  2. Als de situatie zich voordoet dat er inderdaad minder gewerkt wordt dan gebruikelijk is vanwege personeelstekort, wordt dit dan ook gekort op de facturen van de betreffende aanbieder?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top