skip to Main Content

Vragen aan College inzake kappen gezonde kastanjebomen Gasthuislaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 oktober 2019

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kappen gezonde kastanjebomen Gasthuislaan ‘s-Gravenzande

 

Vraag 782 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt overstelpt met klachten van ’s-Gravenzandse inwoners die ineens de zeer mooie en nog heel gezonde kastanjebomen aan de Gasthuislaan gisteren gekapt hebben zien worden. Niemand begrijpt waarom. Op geen enkele wijze heeft enige communicatie plaatsgevonden vanuit de gemeente richting omwonenden en richting de ’s-Gravenzanders.

Bijgaand treft u aan een aantal foto’s.

De vragen zijn de navolgende:

  • Waarom heeft de kap van de bomen plaatsgevonden?
  • Waarom wordt dit niet op een deugdelijke wijze gecommuniceerd zoals dat hoort?
  • Wat komt er voor in de plaats en wat zijn de kosten van deze operatie? Wordt dit uit de gebiedsgerichte plannen betaald?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top