skip to Main Content

Vragen aan College inzake kostenberekening Westland Infra

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

8 januari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake kostenberekening Westland Infra

 

Vraag 977 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen toch weer klachten binnen over de kostendoorrekening van Westland Infra. Het is bekend dat de gemeente als grootaandeelhouder jaarlijks vele miljoenen dividend ontvangt van Westland Infra, die netbeheerder is in Westland en Midden-Delfland. Blijkbaar wordt er grof verdiend aan inwoners en ondernemers op het gebruik van het netwerk, maar ook op het aanbrengen van nieuwe meters, het weghalen van meters. Daarbij valt op dat eenzijdig hoge bedragen worden gevraagd.

Voorts lijkt het erop alsof de tarieven de laatste jaren fors zijn opgelopen en onze fractie heeft daar al eerder vragen over gesteld. Spelregels worden gewijzigd voor wat betreft ondernemers waardoor hogere bedragen aan Westland Infra betaald moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke grip heeft het College op Westland Infra voor wat betreft de tarieven, de wijze waarop tarieven worden berekend, maar ook op de kosten die inwoners en ondernemers moeten betalen als zij een nieuwe meter of een nieuwe aansluiting moeten krijgen, dan wel andere diensten afnemen van Westland Infra?
  • Westland Infra keert jaarlijks aan de twee betrokken gemeenten grote bedragen aan dividend uit na aftrek uiteraard van de kosten die ze gemaakt hebben. Waar komen die dividenden vandaan, want in feite zijn dat ook bedragen die door de burgers en ondernemers worden opgebracht?
  • Kan het College aan de Raad het verdienplaatje van Westland Infra doen toekomen en aangeven waar Westland Infra het geld mee verdient?
  • Heeft het College op enigerlei wijze invloed op de tarifering van Westland Infra en de bedragen die zij aan onze inwoners en ondernemers in rekening brengt?
  • Is het College bereid om een keer een presentatie te laten geven over het vorenstaande aan de Raad, zodat er meer inzicht komt in de wijze waarop Westland Infra opereert?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top