skip to Main Content

Vragen aan het College inzake optreden BOA’s Ter Heijde

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake optreden BOA’s Ter Heijde

 

Vraag 239 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

In Ter Heijde is al een tijd lang gevraagd om handhaving voor auto’s die ten onrechte op parkeervergunningsplaatsen staan. Blijkbaar loopt er zo nu en dan wel een BOA, maar die geeft alleen waarschuwingen en geeft geen bekeuringen. Ook werken BOA’s niet op zondag en op zaterdag zouden twee BOA’s actief zijn in het hele Westland. Voor Ter Heijde zou bij extreem warm weer een noodvoorziening gecreëerd worden door extra parkeerplaatsen te creëren.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke bekeuringsbeleid hebben de BOA’s? Is het juist dat zij eerst een waarschuwing geven voordat zij een bekeuring geven?
  • Klopt het ook dat op zondag de BOA’s niet werken en op zaterdag slechts twee BOA’s actief zijn in heel Westland? Is dit een wenselijke situatie?
  • Hoe zit het in Ter Heijde bij extreem warm weer? In het verleden zijn inderdaad extra parkeermogelijkheden toegezegd. Waarom zijn deze er nog steeds niet?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top