skip to Main Content

Vragen aan College inzake spreiding statushouders

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

7 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake spreiding statushouders

 

Vraag 140 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Recent zijn ook door andere politieke partijen vragen gesteld over de spreiding van statushoudersgezinnen in Westland.

Onze fractie wordt nu weer benaderd door bewoners van de Van der Goesstraat in Honselersdijk waar Wonen Wassenaar aankondigt zes asielgezinnen te gaan plaatsen in woningen die zowat naast elkaar staan. Dit is geen evenredige spreiding en onze fractie wordt erop gewezen dat er al de nodige statushouders in de straat wonen.

Het voornemen brengt grote onrust met zich mede en ook tegenwerking omdat nu al de nodige onrust in de straat is vanwege de aanwezigheid van statushouders. De Van der Goesstraat zal ontzien dienen te worden voor de plaatsing van statushouders gezien de huidige opbouw van de straat en in ieder geval zal afgezien moeten worden van plannen om zes statushoudersgezinnen daar te plaatsen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met vorenstaand voornemen van Wonen Wassenaar en dat Wonen Wassenaar dat ook aan de bewonerscommissie in de Van der Goesstraat heeft medegedeeld?
  2. Wat blijft er over van de motie dat spreiding in Westland van statushoudersgezinnen zou plaatsvinden als dit voornemen van Wonen Wassenaar daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
  3. Is Wonen Wassenaar wel op de hoogte van de motie en van datgene waar de gemeente voor staat?
  4. Is het College bereid om direct in te grijpen en contact op te nemen met Wonen Wassenaar dat dit op deze wijze niet kan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top